Glider Market Benešov - LKBE

Gonzo - 16.9.2015
 

26. & 27. 9. 2015

Nabízíte či hledáte:

 • větroně (nové i létané)?
 • plachtařský výcvik?
 • servis či opravy kluzáků?
 • příslušenství pro větroně?
 • navigační pomůcky?
 • elektroniku pro plachtaře?
 • oblečení pro piloty?
 • vlekání kluzáků?
 • hangárování?
 • modely větroňů (nové i létané)?
 • stavebnice modelů?
 • příslušenství pro RC větroně?

Are you offering
or looking for

 • gliders (new or used)?
 • glider pilot training?
 • maintenance and/or repair of gliders?
 • accessories for gliders?
 • navigation equipment?
 • avionics for gliding?
 • clothing for pilots?
 • towing of gliders?
 • hangarage for gliders?
 • model gliders (new or used)?
 • kits of model gliders?
 • accessories for RC gliders?

GLIDER MARKET je setkáním, které je příležitostí k prodeji i nákupu všeho kolem tichého letu!

Kromě nabídek, soustředěných na jedno místo, nabízíme možnost důkladného seznámení s předmětem vašeho zájmu a po dohodě s prodávajícím třeba i možnost si kluzák či model vyzkoušet ve vzduchu.

www.glidermarket.eu

GLIDER MARKET is the meeting, which is an opportunity for the sale and purchase of all around the silent flight!

In addition to the offers, concentrated in one place, we offer the possibility of a through acquaintance with the subject of your interest and after agreement with the seller to be the possibility of a glider, or model's try in the flight.

 

 

Glider market Benešov


comments powered by Disqus