gen. plukovník letectva Ján Ambruš

Gonzo - 3.1.2013
 

čs. letecký akrobat, veliteľ slovenského letectva, veliteľ 312. perute RAF, letecký atašé v Kanade
 
Vláda Česko-slovenskej republiky (ČSR) schválila dňa 25. mája 1945 dočasnú mierovú organizáciu česko-slovenskej brannej moci.Na jej podklade bola nariadením náčelníka hlavného štábu česko-slovenskej brannej moci gen. Bohumila Bočka k 12. 6. 1945 na území Slovenska vytvorená 4. (vojenská) oblasť s veliteľstvom v Bratislave 
 
 
 
Ján Ambruš, letisko Cheb / foto z archívu Luděka Matějíčka
 
 
Veliteľ leteckej oblasti 4 brigádny generál Ján Ambruš vyznamenáva príslušníkov leteckého pluku 30. Trenčianske Biskupice, 27. jún 1946 / photo - archív P. Šumichrasta na hnonline.sk
 
 
" Veliteľstvo leteckej oblasti 4 so sídlom v Bratislave bolo zriadené 1. júla 1945, za veliteľa bol ustanovený pplk. gšt. J. Ambruš, súčasne boli zriadené letiskové perute v Trenčíne, Piešťanoch a Zvolene " - Vojenský historický archív Trnava / Veliteľstvo 4. oblasti Bratislava 1945 - 1950 ( Fond č. 02162 ) 
 
 
 
 
bývalá budova Veliteľstva letectva oblasti 4 sa nachádza na Panenskej ulici v Bratislave a dnes v nej sídli Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta
 
 
čsl. letecký akrobat mjr. Ambruš pred svojou osobnou Aviou Ba.122.1 / OK-AVI so znakom buldoga na smerovke
 
 
Učitelia a frekventanti pilotnej školy Aeroklubu vo Zvolene 25. mája 1937 : mjr. let. Ján Ambruš (v strede s kyticou), slob. pilot Gustáv Pažický (tretí zľava), pilot Štefan Jambor (prvý sprava) fotografia z archívu VHÚ Bratislava
 
 
Stredoslovenský Aeroklub vo Zvolene ukončil tento rok výcvik 16 pilotných žiakov, ktorí složili pilotné skúšky 20. - 22. Septembra 1937 s dobrým prospechom. Aeroklub usporiadal dňa 27.mája tohto roku propagačný letecký deň za účinnosti viacerých lietadiel z celej republiky, na ktorom predviedol veľkolepé ukážky leteckej akrobacie mjr. Ambruš, za prítomnosti tisíce návštevníkov zo širokého okolia
 
Vyslal svojich odchovancov z tohto výcviku ndp. Adamičku a Zaťku na zúčastnenie sa III. národného letu ČSR. 1937, ktorí sa umiestnili v II. kategórii na dobrom mieste. Stále mu dochádzajú žiadosti o prijatie nových pilotných žiakov pre výcvik v roku 1938, takže pilotný kurz musí byť rozšírený
 
 
photo - vrtuľníkové krídlo gen. Jána Ambruša Prešov
 
Cez zimné mesiace usporiada ako minulý rok modelársku školu školopovinných žiakov, aby propagoval letectvo a záujem oň medzi našimi najmladšími. Túto ukončí výstavkou modelov s udeľovaním cien. Mladí, minuloroční návštevníci modelárskeho kurzu zo školskými priateľmi denne prichádzajú s dotazom, že kedy sa už započne ich "letecká škola". Záujem o letectvo je všeobecne veľký a klub sa stará o to, aby ho stále a stále rozširoval
 
 
udelenie vyznamenania M.R.Štefánika II.triedy gen. Jánovi ambrušovi / Chicago 1992
 
 
 
delegácia Zväzu letcov ČR, zľava - Miroslav Janeček ( Canada ), Ernest Pokorný ( USA ), Miroslav Beran ,cpt. ČSA , Erik Kvasnička cpt. ČSA / Český dom 23.10.1993 Chicago
 
 
 zľava Otto Poláček, Ernest Kvasnička, Miroslav Beran, Ernest Pokojný , Miroslav / Český dom 26.10.1993 Chicago
 
po gen. Ambrušovi bolo pomenované Vrtuľníkové krídlo Prešov
 
súvisiace články :
 
Niečo a našej ceste Praha - Chartúm / 1938  - článok mjr. Ambruša z Leteckých novín Bratislava
 
 
Ján Ambruš pred Tatrou T-101 / OK-TAO po návrate z Chartúmu    -   z archívu P. Polacha / Třebíč Nuclear Model Club
 
Ján Ambruš letisko Cheb mjr. Ambruš pred svojou osobnou Aviou Ba.122.1 / OK-AVI so znakom buldoga na smerovke učitelia a frekventanti pilotnej školy Aeroklubu vo Zvolene 25. mája 1937 : mjr. let. Ján Ambruš (v strede s kyticou) Veliteľ leteckej oblasti 4 brigádny generál Ján Ambruš
bývalá budova Veliteľstva letectva oblasti 4 sa nachádza na Panenskej ulici v Bratislave čsl. letecký akrobat, veliteľ slovenského letectva, veliteľ 312. perute RAF, letecký atašé v Kanade Ján Ambruš gen. plukovník letectva Ján Ambruš Český dom Chicago / 26.10.1993


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

JetBook by Antónia Lukačinová

Knihu vydala firma Media Tribune, s.r.o. Košice, vyzdvihol som si ju na pošte vo Sv. Jure. Ďakujem Pri listovaní knihy o špičkových bizjetoch tejto doby, ktoré sú zobrazené na exkluzívnych fotografiách (230 ks) vo svojom prirodzenom prostredí...

Gonzo - 10.12.2021
Autori
 

 

 

Z-226T / OM-WMN
Foto dňa
Z-226T / OM-WMN