gen. plukovník letectva Ján Ambruš

Gonzo - 3.1.2013
 

čs. letecký akrobat, veliteľ slovenského letectva, veliteľ 312. perute RAF, letecký atašé v Kanade
 
Vláda Česko-slovenskej republiky (ČSR) schválila dňa 25. mája 1945 dočasnú mierovú organizáciu česko-slovenskej brannej moci.Na jej podklade bola nariadením náčelníka hlavného štábu česko-slovenskej brannej moci gen. Bohumila Bočka k 12. 6. 1945 na území Slovenska vytvorená 4. (vojenská) oblasť s veliteľstvom v Bratislave 
 
 
 
Ján Ambruš, letisko Cheb / foto z archívu Luděka Matějíčka
 
 
Veliteľ leteckej oblasti 4 brigádny generál Ján Ambruš vyznamenáva príslušníkov leteckého pluku 30. Trenčianske Biskupice, 27. jún 1946 / photo - archív P. Šumichrasta na hnonline.sk
 
 
" Veliteľstvo leteckej oblasti 4 so sídlom v Bratislave bolo zriadené 1. júla 1945, za veliteľa bol ustanovený pplk. gšt. J. Ambruš, súčasne boli zriadené letiskové perute v Trenčíne, Piešťanoch a Zvolene " - Vojenský historický archív Trnava / Veliteľstvo 4. oblasti Bratislava 1945 - 1950 ( Fond č. 02162 ) 
 
 
 
 
bývalá budova Veliteľstva letectva oblasti 4 sa nachádza na Panenskej ulici v Bratislave a dnes v nej sídli Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta
 
 
čsl. letecký akrobat mjr. Ambruš pred svojou osobnou Aviou Ba.122.1 / OK-AVI so znakom buldoga na smerovke
 
 
Učitelia a frekventanti pilotnej školy Aeroklubu vo Zvolene 25. mája 1937 : mjr. let. Ján Ambruš (v strede s kyticou), slob. pilot Gustáv Pažický (tretí zľava), pilot Štefan Jambor (prvý sprava) fotografia z archívu VHÚ Bratislava
 
 
Stredoslovenský Aeroklub vo Zvolene ukončil tento rok výcvik 16 pilotných žiakov, ktorí složili pilotné skúšky 20. - 22. Septembra 1937 s dobrým prospechom. Aeroklub usporiadal dňa 27.mája tohto roku propagačný letecký deň za účinnosti viacerých lietadiel z celej republiky, na ktorom predviedol veľkolepé ukážky leteckej akrobacie mjr. Ambruš, za prítomnosti tisíce návštevníkov zo širokého okolia
 
Vyslal svojich odchovancov z tohto výcviku ndp. Adamičku a Zaťku na zúčastnenie sa III. národného letu ČSR. 1937, ktorí sa umiestnili v II. kategórii na dobrom mieste. Stále mu dochádzajú žiadosti o prijatie nových pilotných žiakov pre výcvik v roku 1938, takže pilotný kurz musí byť rozšírený
 
 
photo - vrtuľníkové krídlo gen. Jána Ambruša Prešov
 
Cez zimné mesiace usporiada ako minulý rok modelársku školu školopovinných žiakov, aby propagoval letectvo a záujem oň medzi našimi najmladšími. Túto ukončí výstavkou modelov s udeľovaním cien. Mladí, minuloroční návštevníci modelárskeho kurzu zo školskými priateľmi denne prichádzajú s dotazom, že kedy sa už započne ich "letecká škola". Záujem o letectvo je všeobecne veľký a klub sa stará o to, aby ho stále a stále rozširoval
 
 
udelenie vyznamenania M.R.Štefánika II.triedy gen. Jánovi ambrušovi / Chicago 1992
 
 
 
delegácia Zväzu letcov ČR, zľava - Miroslav Janeček ( Canada ), Ernest Pokorný ( USA ), Miroslav Beran ,cpt. ČSA , Erik Kvasnička cpt. ČSA / Český dom 23.10.1993 Chicago
 
 
 zľava Otto Poláček, Ernest Kvasnička, Miroslav Beran, Ernest Pokojný , Miroslav / Český dom 26.10.1993 Chicago
 
po gen. Ambrušovi bolo pomenované Vrtuľníkové krídlo Prešov
 
súvisiace články :
 
Niečo a našej ceste Praha - Chartúm / 1938  - článok mjr. Ambruša z Leteckých novín Bratislava
 
 
Ján Ambruš pred Tatrou T-101 / OK-TAO po návrate z Chartúmu    -   z archívu P. Polacha / Třebíč Nuclear Model Club
 
Ján Ambruš letisko Cheb mjr. Ambruš pred svojou osobnou Aviou Ba.122.1 / OK-AVI so znakom buldoga na smerovke učitelia a frekventanti pilotnej školy Aeroklubu vo Zvolene 25. mája 1937 : mjr. let. Ján Ambruš (v strede s kyticou) Veliteľ leteckej oblasti 4 brigádny generál Ján Ambruš
bývalá budova Veliteľstva letectva oblasti 4 sa nachádza na Panenskej ulici v Bratislave čsl. letecký akrobat, veliteľ slovenského letectva, veliteľ 312. perute RAF, letecký atašé v Kanade Ján Ambruš gen. plukovník letectva Ján Ambruš Český dom Chicago / 26.10.1993


comments powered by Disqus