František Udržal, čestný predseda M.L.L.

Gonzo - 26.6.2019
 

25.4.1938

Dňa 28. apríla 1938 vyprevadili zástupcovia ústredia M.L.L. : predseda poslanec A.Srba, divízny generál Jindřich Lev Hanák, a generálny tajomník Fr. Synecký, čestného predsedu M.L.L. Františka Udržala na jeho poslednej ceste v Dolnej Rovni

František Udržal bol prvým predsedom ústrednej organizácie M.L.L. a v tejto funkcii zotrval až do roku 1934 i ako minister obrany a neskoršie predseda vlády. Od tej doby bol členom čestného predsedníctva M.L.L.

Jeho hlboké presvedčenie o nutnosti budovať silné a početné čsl. letectvo ako istej záštity našej slobody, snúbilo sa v jeho prejavoch i činoch z jeho základným vyznaním o zdravom a pevnom jadre českej povahy ...

Hoci plne zamestnaný svojimi verejnými funkciami, sledoval pozorne vývoj rozvoj plachtenia v Lige vyzývajúc pri každej príležitosti : "Nezdarov sa nelakajte, preraziť musíte vlastnou silou !"

Jeho svojrázna postava sa už neobjaví na žiadnom zhromaždení členov M.L.L., ale jeho svetlý tieň bude visieť nad našou prácou. Nezabudnuteľným zostane jeho výrok na zhromaždení v Brne v roku 1928, práve pred 10 rokmi : "Masarykova letecká liga musí byť obrazom leteckého svedomia česko-slovenského národa !

25. apríl - deň jeho úmrtia - nám bude vždy pripomínať jeho odkaz : " Vlastnou silou ! " 

zdroj - LETEC Máj 1938 / oficielní orgán Masarykovy Letecké Ligy - digitalniknihovna.z

životopis Františka Udržala - cs.wikipedia.org

súvisiace články :  Div. generál Jindřich Lev Hanák, zakladateľ M.L.L.

photo - wikipedia.org
photo - wikipedia.org
František Udržal


comments powered by Disqus