Fokker F-VII-B-1 / OK-OUA narazil do železničného násypu vo Vajnoroch / 1939

Gonzo - 30.1.2018
 

ilustračná photo

baro záznam letu Fokkera F-VII-B-1 / OK-OUA

Protokol

spísaný na letisku Bratislava (Vajnory) dňa 6.mája 1939 o 7:45 hod. večer za prítomnosti podpísaných o leteckej nehode lietadla typu Fokker F-VII (trimotorového) imatrikulačnej značky OK-OUA

aviation-safety.net

Lietadlo OK-OUA malo obstarávať poštovú dopravu vojenskou posádkou. Pri príležitosti leteckého dňa malo predvádzať lety s obecenstvom. Poneváč nemalo doklady, ani platného osvedčenia o schopnosti letu, boli na ňom prevádzané skúšky, aby mohli byť tieto doklady nahradené. Skúšky mali previesť vojaci za prítomnosti úradného pilota Škorvagu. Nehoda stala sa po pristávaní z letovej skúšky. Lietadlo pilotoval za tohoto letu vojenský pilot čat. Kriško. Letu sa zúčastnilo ešte ďalších sedem osôb, medzi nimi npor. Lehocký, por. Šandor, a úradný pilot Škorvaga

Fiška vydaná dodatočne dňa 8.5.1939 na žiadosť Ministerstva národnej obrany, letecký odbor

Lietadlo štartovalo po vetre, smerom z východu na západ. V lietadlo bol tiež barograf. Po vykonaní skúšobného letu v trvaní 30 min., v čase 6:25 hod. večer, podľa svedectva Ing. Gondu, správcu Nemca a mechanika Mátla, objavilo sa lietadlo na východe vo výške zaznamenanej na barografe a začalo prudko klesať pri zatvorenom plyne. Opätovne pristávalo tým istým smerom ako štartovalo a to po vetre. Asi uprostred letiska dotkli sa kolá zeme, rýchlosť však bola značná a preto pilot pravdepodobne pokúsil sa dať znovu plyn a znovu štartovať.

Motory pravdepodobne dlhým kĺzavým letom vychladnuté nezabraly a lietadlo za letiskom znovu dosedlo a zotrvačnosťou vrazilo do železničného násypu a dosadlo si driekom na koľajnice. Pri náraze bolo urazené pravé krídlo aj s motorom, podvozok, prostredný motor, zničený predok lietadla a s čiastočne poškodenou kabínou lietadla zadná časť trčala do vzduchu

Z osôb, ktoré sa letu zúčastnili bol vážnejšie zranený jedine npor. Ján Lehocký, ktorý okrem oderkov na tvári má vymknutú a asi aj zlomenú nohu. Ostatné osoby boli len ľahšie zranené, alebo vyviazli bez zranenia

zdroj - ebadatelnavha.vhu.sk

súvisiace články : 

Krátky život létajíci Fordky v ČSA

Stavy aeroplánov na Slovensku 1939 -1945

baro záznam letu F-VII-B1 / OK-OUA fiška 6.mája 1939 protokol o leteckej nehode F-VII-B-1 / OK-OUA


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Výstava trosiek IL-18 / OK-NAB v Múzeu dopravy

Vážení pozostalí po obetiach leteckého nešťastia na Zlatých Pieskoch z roku 1976, vážení všetci tí, ktorí mi akokoľvek pomohli pripraviť text do knihy o nehode, dovoľte mi poslať vám poslednú pripomienku pozvánky na vernisáž výstavy trosiek z lietadla,...

Gonzo - 11.06.2021
Autori
 

 

 

Blackshape / photo J. Hybler
Foto dňa
Blackshape / photo J. Hybler