Fero Pytlík photos

Gonzo - 13.3.2018
 

za fotografie ďakujem Ďurovi Uhliarovi 

stíhací pilot / letecký akrobat

vstup do albumu na Google Photos

Z-50LX / OM-ARH Fero Pytlík Fero Pytlík Fero Pytlík


comments powered by Disqus