FAA UAV report

Gonzo - 25.8.2015
 

FAA - Federal Aviation Administration

Počet hlásení pilotov o zblížení s UAV sa počas posledného obdobia dramaticky zvýšil, z 238 prípadov za celý rok 2014, až na 650 prípadov k 9. augustu 2015. FAA vystupuje voči verejnosti so zámerom vyslať jednoznačné stanovisko, že prevádzkovanie UAV v blízkosti lietadiel a vrtulníkov je nebezpečné a protizákonné. Operátori bez licencie by mali čeliť vysokým pokutám a trestným obvineniam, vrátanie uväznenia

Piloti rozličných typov lietadiel, vrátane veľkých dopravných aeroplánov ohlásili blízku prevádzku UAV v 16 prípadoch v Júni 2014, a v 36 prípadoch v nasledújúcom mesiaci. V tomto roku 138 pilotov nahlásilo blízku prevádzku UAV až do výšky 10.000 stôp len počas mesiac Jún, 137 krát v mesiaci Júl

Medzitým sa stal verejne známy prípad, keď požiarnici v západnej časti USA museli opakovane prerušiť hasenie požiaru, z dôvodu ohrozenia bezpečnosti posádok požiarnych lietadiel blízko letiacimi UAV. FAA bude pokračovať v spolupráci s partnermi na podpore edukatívneho programu " Buď si vedomý dôsledkov, ešte predtým ako odštartuješ " zameraného na informovanie a vzdelávanie operátorov UAV, kde môžu prevádzkovať svoje stroje v rámci zákona. FAA takisto podporuje kampaň požiarnikov " Keď ty lietaš, my nemôžeme " v úsilí znížiť počet ohrození zasahujúcich požiarnych lietadiel zo strany operátorov UAV

Avšak FAA takisto úzko spolupracuje s bezpečnostnými zložkami na identifikácii a vyšetrovaní nelicencovaných operátorov UAV. FAA už uložila niekoľko finančných pokút za neautorizovanú prevádzku UAV a eviduje desiatky nedoriešených prípadov 

FAA vyzýva a podporuje verejnosť v úsilí, aby nahlasovala neautorizovanú prevádzku UAV bezpečnostným zložkám v snahe zastrašiť operátorov od takejto prevádzky v rozpore so zákonom

súvisiace články :  FAA návrh regulácie UAS

photo / 9-1-1magazine.com
photo / 9-1-1magazine.com


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Karol K.Kulašik - M.R. ŠTEFÁNIK 04.05.1919

Publikácia vydaná s príležitosti 100 rokov tragickej smrti gen. M.R. Štefánika Autor v úvodnej časti načrtáva vojenskú situáciu v Bratislave a na Slovensku v deň príletu jediného Ministra vojny Česko - slovenskej republiky. Haváriu...

Gonzo - 17.05.2019
Autori
 

 

 

Z-43 / OM-FOO
Foto dňa
Z-43 / OM-FOO