Finsko - Evektor Eurostar SLW600 získal typovou certifikaci

Gonzo - 15.1.2022
 

V návaznosti na typovou certifikaci letounu EUROSTAR SLW600 v Německu v dubnu 2021, získal tento letoun typovou certifikaci také od finského úřadu pro civilní letectví - Traficom a stal se jedním z prvních letounů certifikovaných podle nových finských předpisů pro ultralehké letouny se vzletovou hmotností 600 kg.

Oproti předchozím modelům letounu Eurostar, které byly dosud společností Evektor do Finska dodávány, EUROSTAR SLW600 nabízí nový atraktivní vzhled, zesílenou konstrukci draku pro vzletovou hmotnost 600 kg, užitečné zatížení až 283 kg, integrální křídlové nádrže s kapacitou 120 l paliva, dolet až 1.300 km, zvětšený zavazadlový prostor a širokou škálu volitelného vybavení.

První "Eurostar SLW600", registrační značka "OH-U692", dodala společnost Evektor leteckému klubu "Keski Suomen Ilmailijat" v červenci 2021. "KSI" je renomovaný a vysoce uznávaný letecký klub ve Finsku, působící na letišti Tikkakoski (EFJY), s dlouhou leteckou tradicí od roku 1937, poskytující výcvikové kurzy PPL(A) a LAPL. "KSI" si vybral letoun EUROSTAR SLW600 pro jeho vynikající letové vlastnosti, technické parametry a provozní spolehlivost ověřenou na více než 1.400 letounech vyrobených společností Evektor.

THE EUROSTAR SLW600 RECEIVES TYPE APPROVAL IN FINLAND

Following to EUROSTAR SLW600 type certification in Germany in April 2021, in the same year the aircraft received type certification also from the Civil Aviation Authority of Finland - Traficom and became one of the first aircraft certified under the new Finish UL regulations with MTOW 600 kg.

Compared to previous Eurostar models delivered to Finland so far, the new EUROSTAR SLW600 brings new attractive look, reinforced airframe structure to 600 kg MTOW, useful load up to 283 kg, integral wing tanks with 120 l fuel capacity, range 1.300 km, increased baggage compartment and wide range of optional equipment for aircraft customization.

The first “Eurostar SLW600”, registration mark “OH-U692” was delivered by Evektor and its Finnish dealer Trade Aid to “Keski Suomen Ilmailijat“ flight club in July 2021. “KSI” is a renowned and highly respected flight club in Finland, operating from Tikkakoski Airfield (EFJY), with long aviation tradition since 1937, providing PPL(A) and LAPL training courses. “KSI” has chosen EUROSTAR SLW600 for its outstanding flight qualities, technical parameters and excellent operation reliability proven on over 1,400 aircraft manufactured by Evektor.

pozn. Gonzo : článok je forma platenej reklamy firmy Evektor, s.r.o. Kunovice

súvisiace články : 

Takéto lietadlá dodáva Evektor do amerických leteckých škôl

SportStar RTC - EASA certifikovaný VFR night

EUROSTAR SLW600 EUROSTAR SLW600 EUROSTAR SLW600


comments powered by Disqus