Zdeněk Volf escaped airman hero to Czechs

Gonzo - 5.2.2016
 

Piper Cub / OK-ANE na ktorom uletel Zdeněk Volf a Jiří Wertheimer do Nemecka / photo - Associated úPress

Frankfurt / Germany - December 29. 1953

A few weeks before Zdeněk Volf,  young czech anticommunist  made a daring flight to freedom  in a stolen sport plane, he was praised by communist magazine in Prague as a national hero, it was revealed today. Volf and his friend, Jiří Wertheimer escaped from Prague to Bavaria last November 22, defying bullets from from red border guards

The United States Consulate general here said today it has received a copy of a popular Czech pictorial magazime Květy, published before Volf´s escape, which praised him as a modest clean cut boy , who in barely seven years of flying,  has become one of our best pilots

Jiří Wertheimer a Zdeněk Volf  na tlačovej konferencii v Regensburgu / photo - idnes.cz

The magazine dicloses that Volf won the Czech national gliding championship by setting a new national distance record of 477 kilometers and then passed his agricultural engineer´s examination with „ a perfect „ mark. It described him as only flying agronomist

But the article went on „ we have so many other flyiers, coal miners, machinist, factory workers, boys and girls and if they have instructors such great instructors as Volf , we do not have to worry about their future ". After they escaped to the west , Volf and his companion told reporters they were fed up and disgusted. " One could no longer distinguish truth from lies „ they said.  Both have been given asylum in West Germany 

článok bol publikovaný v novinách Spokane Daily Chronicle / Washington v roku 1953

Niekoľko týždňov predtým, ako Zdeněk Volf, mladý český antikomunista uskutočnil svoj odvážny úlet na ukradnutom športovom lietadle, bol oslavovaný v komunistickom časopise, ktorý vychádzal v Prahe, ako národný hrdina. Volf a jeho kamarát Jiří Wertheimer utiekli z Prahy do Bavorska 22. novembra 1953 / pozn. Gonzo :  o type aeroplánu nie je v článku žiadna zmienka

Jiří Wertheimer vo veku 80 rokov / photo - Associated Press

Zástupca Americkej ambasády uviedol, že dnes dostal z Prahy denník fotografického časopisu Květy,  ktorý vyšiel ešte pred Volfovým útekom, kde ho popisujú ako slušného mladého muža, ktorý sa stihol za krátkych sedem rokov, odkedy začal lietať, stať jedným z najlepších pilotov v Československu. Článok v Květoch uvádza, že Volf vyhral Celoštátne plachtárske závody vo Vrchlabí v roku 1953 (lietali sa na monotype Z-25 Šohaj) a dosiahol rekord v lete na vzdialenosť, keď uletel 477 km / zároveň aj minulý mesiac ukončil štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej

Po úteku na západ Volf a jeho kamarát uviedli na adresu Československa, že boli znechutení a mali všetkého už plné zuby : " " Niekedy sme už nevedli rozlíšiť medzi pravdou a klamstvom " 

Obaja získali azyl v Západnom Nemecku

za materiál ďakujem brazílskemu novinárovi Cláudio Rabin   -   link na článok v Spokane Daily Chronicle

súvisiace články :   Celoštátne plachtárske závody vo Vrchlabí / 1953

photo - Associated Press
photo - Associated Press


comments powered by Disqus