Valdez STOL súťaž - edukatívne video z Aljašky o kritickom uhle nábehu

Gonzo - 4.10.2017
 

photo - airspacemag.com
photo - airspacemag.com


comments powered by Disqus