Eduard Lučenič photos

Gonzo - 30.4.2020
 

plachtár (?) / motorár / člen Aeroklubu Bratislava - Vajnory

vstup do albumu na Google Photos

za fotky ďakujem Ivanovi Lučeničovi

predný sitz vľavo Viera Kramárová (Pastýriková) / vpravo Vendula Lučeničová (Chlupová)

zadný sitz vľavo Blažena Lednárová (Vozárová) / vpravo Jožka Belayová (Švancárová)

Eduard Lučenič predný sitz vľavo - Viera Kramárová (Pastýriková) / vpravo Vendula Lučeničová (Chlupová) zadný sitz vľavo Blažena Lednárová (Vozárová) / vpravo Jožka Belayová (Švancárová) HC-102 / OK-RVI // L-200D / OK-PLK // L-40 / OK-MMQ // Aero Ae-45 / OK-FHD L-40 / OK-MMQ // HC-102 / OK-RVI // L-200D / OK-PLK // Aero Ae-45 / OK-FHD


comments powered by Disqus