EASA vydala AMC ve kterém umožňuje započítávat hodiny létané na UL do hodin nutných pro obnovení PPL nebo LAPL

Gonzo - 29.5.2020
 

Ve víru koronaviru trochu zaniklo, že v dubnu EASA vydala Rozhodnutí 2020/005/R - Změny přijatelných způsobů průkazu a pokynů k nařízení (EU) č. 1178/2011  ( Amendments to acceptable means of compliance and guidance material to Regulation (EU) No 1178/2011 ) 

celé znění najdete zde

Všechny změny v AMC (přijatelný způsob plnění) jsou v dodatku I  (Annex I to ED Decision 2020/005/R 

celé znění najdete zde  

Nový  AMC1 FCL.140.A; FCL.140.S; FCL.740.A(b)(1)(ii

Pro nás je nejpodstatnější, že byl vložen nový  AMC1 FCL.140.A; FCL.140.S; FCL.740.A(b)(1)(ii  

Který říká následující:

AMC1 FCL.140.A; FCL.140.S; FCL.740.A(b)(1)(ii) Recency and revalidation requirements

All hours flown on aeroplanes or sailplanes that are subject to a decision as per Article 2(8) of the Basic Regulation or that are specified in Annex I to the Basic Regulation should count in full towards fulfilling the hourly requirements of points FCL.140.A, FCL.140.S, and FCL.740.A(b)(1)(ii) under the following conditions:

(a) the aircraft matches the definition and criteria of the respective Part-FCL aircraft category, class, and type ratings; and

(b) the aircraft that is used for training flights with an instructor is an Annex-I aircraft of type (a), (b), (c), or (d) that is subject to an authorisation specified in points ORA.ATO.135 or DTO.GEN.240.

--

Volný překlad:

AMC1 FCL.140.A; FCL.140.S; FCL.740.A (b) (1) (ii) Požadavky na aktuálnost a prodloužení platnosti

Všechny hodiny odlétané na letounech nebo kluzácích, na které se vztahuje rozhodnutí podle čl. 2 odst. 8 základního nařízení (Pozn.JF to je ustanovení o 600kg OPT-OUT), nebo které jsou uvedeny v Příloze I základního Nařízení, by se měly plně započítat do plnění hodinových požadavků bodů FCL.140. A, FCL.140.S a FCL.740.A (b) (1) (ii) za následujících podmínek:

a) letadlo odpovídá definici a kritériím příslušné kategorie, třídy a typové kvalifikace letadel podle části FCL; a

b) letadlo, které se používá pro výcvikové lety s instruktorem, je letadlo podle přílohy I typu a), b), c) nebo d), na které se vztahuje oprávnění uvedené v bodech ORA.ATO .135 nebo DTO.GEN.240.

Ten bod b) v podstatě neumožňuje provádět výcvik na SLZ  pro potřeby LAPL a PPL – protože SLZ je bod e)

Závěr: Na základě výše uvedeného je možné započítat všechny hodiny nalétané na ULL oproti požadavkům na prodloužení průkazů LAPL a PPL.

Jednáním s EASA na toto téma se dlouhodobě věnuje Europe Air Sports, informaci o tom přinesla ve svém dubnovém zpravodaji, který si v angličtině můžete stáhnout zde 

Jan Fridrich

LAA ČRcomments powered by Disqus