EASA návrh jednotných pravidel pre prevádzku dronov v Európe

Gonzo - 30.8.2015
 

pre tých, čo budú potom tvrdiť, že " nevedeli a nemohli ", pripomienky k návrhu je možné posielať do 25. septembra 2015

súvisiace články :  

Rozhodnutie Dopravného úradu SR č. 1 / 2015

Vyjadrenie UAVAS k novému rozhodnutiu Dopravného úradu SR k regulácii dronov

FAA UAV report

photo - easa.com
photo - easa.com


comments powered by Disqus