Dynamitka má lietadlo

Gonzo - 25.12.2012
 

Pred zakúpením lietadla pre podnik cestovalo sa až na malé výnimky len vlakom a autom. Pre rozsiahlu polohu našej republiky tieto cesty zaberali pre vedúcich činiteľov závodu mnoho času. Tento čas s hľadiska podnikateľa - obchodníka je často drahší, ako by sa vo všeobecnom živote myslelo, zvlášť dnes, keď životné tempo je rýchle a kto zmešká, prehráva, lebo tratí

Bystrý podnikateľ to už dávno pozná a vie to i ľahko prekonať. Jednoducho : pomalé dopravné prostriedky nahradzuje rýchlejšími, teda takými, aké doba prináša a potreba vyžaduje. Nuž naoko samozrejmá a jednoduchá vec. Lenže v skutočnosti každý takto neuvažuje. Ba sú ešte ľudia, ktorí ako počujú, že by mali cestovať lietadlom, hneď ich začne bolieť žalúdok, neznesú výšku, rýchlosť majú závraty a podobne. V predstave sa im vynoria ťažké havárie, o ktorých už toľko počuli a čítali. Čo keby ten motor tak niekde povedzme nad riekou vynechal ? Z takej výšky padnúť, zabiť sa a ešte utopiť ? Nuž to je veru veľa. A povie : nejdem ja vám do toho ani za svet !

M-1 Sokol / OK-AHN v Národnom Technickom Múzeu Praha - ilustračná foto

Skutočnosť je niekedy i takáto. Ale ani toto nesmie byť prekážkou. I to sa musí prekonať, ľudia musia mať skutočný a správny názor na letectvo, lebo len tak môžu byť užitoční sebe i celku. Toto už musí byť úloha náš športových letcov, aby sme našu verejnosť správne informovali. Táto okolnosť si vyžaduje záujem o športové letectvo i v Dynamitke. A dnes a sa už tento dopravný prostriedok začína vžívať a používať vždy keď ho treba. Boli prípady, keď bolo treba ihneď sa dostať do Prahy alebo na iné miesta, čo by sa bez vlastného lietadla nebolo dalo dokázať žiadnym iným dopravným prostriedkom a boli to vždy prípady veľmi dôležité a súrne. Teraz už cestujú mnohí príslušníci podniku radi lietadlami. A je nesporné, že k spokojnosti vlastnej a tiež k prospechu národného podniku

                        Osud jednej stredoeurópskej továrne

prvým fabrickým pilotom Dynamit Nobel Bratislava sa stal Lojzo Zábrodský

M-1 Sokol / OK-AHN NTM Praha Lojzo Zábrodský - prvý fabrický pilot Dynamit Nobel Bratislava Dynamitka má lietadlo účastinná spoločnosť Dynamit Nobel v Bratislave


comments powered by Disqus