Dvojvlek Libelle za EuroFoxom / OM-LAN

Gonzo - 16.2.2015
 

vlečná Eurofox / OM-LAN + 2 x Libelle / za materiál ďakujem Dominovi Jančíkovi

vystúpenie 2 x Libelle bolo súčasťou nultého Leteckého dňa v Nitre, ktorý sa konal 13.9.2008, usporiadateľom bol Aeroklub Nitra - Janíkovce v spolupráci s Aero Slovakia, a.s. Návštevníci tohoto podujatia mohli vidieť ukážky leteckej akrobacie motorových lietadiel, vystúpenie ultraľahkých lietadiel, zoskoky parašutistov i predvádzanie veteránov

fotos by Rasťo Šišovský

Domino Jančík v Libelle / D-7037

Libelle / OM-0201

dvojvlek za EuroFoxom / OM-LAN dvojvlek za EuroFoxom / OM-LAN Domino Jančík v Libelle / D-7037 Libelle / OM-0201
dvojvlek za EuroFoxom / OM-LAN Libelle / OM-0201 dvojvlek za EuroFoxom / OM-LAN 2 x Libelle


comments powered by Disqus