Ďuso Kováčik photos

Gonzo - 10.10.2018
 

člen Aeroklubu Nitra

pilot - práškár / Aero Slovakia 

vstup do albumu na Google Photos

Ďuso Kováčik Ďuso Kováčik a Palo Paluška Ďuso s Dr.Bom


comments powered by Disqus