Dubnická Aerovka Ae-45 / OK-HGD

Gonzo - 24.4.2013
 

 Aerovka po demontáži z pylónu na letisku Slávnica

za fotografie ďakujem Igorovi Rumanovskému

 Aeroklub Dubnica predal Aerovku do Nemecka v roku 1997 a dnes lieta  pod imatrikulačkou  D-GHBN

   photo by Pawiel Pieniandz / published at Airliners.net

photos - Igor Rumanovský
photos - Igor Rumanovský
Aero Ae-45 / OK-HGD Aero Ae-45 / OK-HGD Aero Ae-45 / OK-HGD Aero Ae-45 / OK-HGD


comments powered by Disqus