Drony, technický fenomén dnešní doby

Gonzo - 16.5.2016
 

Drony, fenomén dnešní doby natolik skloňován v médiích celého světa, dobrý sluha a zlý pán a také prostředky, patřičně ulehčující  práci lidem a vytvářející výsledky, o kterých se mohlo před padesáti lety pouze zdát. Počítače stejně velké jako dnešní kino sály, paměťová zařízení nepřekračující pár kilobytů a o družicové navigaci vědci zatím vedli pouze debaty, a tak nepřicházelo vůbec v úvahu, že něco set krát menšího a mnohem "chytřejšího" než v té době létající Boeing 727 bude brázdit společný vzdušný prostor, a to navíc s možností zcela automatického režimu letu pouze v dohledu pilota ze země, zcela bez jeho přítomnosti na palubě.

V dnešní době je na trhu spousta bezpilotních systémů mnoha výrobců, rozdílných provedení konstrukce kostry stavební platformy, tak i jeho elektronické vybavenosti a podpůrných systémů a režimů. Tomu náleží i cenová relace, za kterou se dá dron koupit, nejmenší dron se dá pořídit již od deseti tisíc korun českých, a ty nejdražší, pro klasické bezpilotní letectví určené, i přes milion korun českých. Jedno mají však společné, a to, jak bylo již zmíněno, jejich provoz ve společném vzdušném prostoru a z toho vyplývající rizika provozu. Přijmutím faktu, že dosavadní legislativa zemí EASA je nedůsledná, příliš strohá a neadekvátní, musíme dojít k tomu, že incidenty které se již staly jasně vyplývají z tohoto faktu.

Na jedné straně můžeme tedy sledovat opět válku čistého businessu a nepřipraveností pole předpisů a zákonů pro nově vznikající obor letectví. Implementace nových použitelných předpisů obnáší roky praktických zkušeností s provozem dronů (a nejen pouze jich) a poté v další fázi odlaďování nově přijatých regulací.

O tři kroky napřed jsou v tomto naši protinožci z Austrálie, kteří jsou si vědomi nutnosti důslednějšího dbání na školení a výchovu nových "bezpilotních" pilotů nového milénia. Tamní úřady jsou totiž o něco více svobodnější, jelikož jsou samostatným státem i světadílem a nemusí natolik naslouchat a nechat se řídit jinými. Vypracovali tedy systém, kdy úřadu pro civilní letectví mohou vypomáhat jiné soukromé firmy, které samozřejmě mají vzdělanou personální kapacitu k adekvátní výpomoci v tomto oboru. Vedlo to k odlehčení , zefektivnění a zrychlení práce australského úřadu pro civilní letectví. Australské firmy mohou provádět plné školení pilotů bezpilotních prostředků, provádět školení teoretických a praktických znalostí, zkoušky pilotů a vydávat omezení, které následně úřad zpracovává a uděluje možnosti k létání nebo k leteckých pracím. Synergie těchto dvou nezávazně pracujících orgánů však v aktuální legislativě EASA zcela chybí, a to i přesto, že určitými podmínkami by mohl být nastaven zcela bezchybně fungující systém, který by kopíroval určité oblastí shodné s klasickým pilotovaným civilním letectvím a přidal do něj pouze prvky vlastní bezpilotnímu letectví.

Aktuální znění předpisu pro provoz bezpilotních systémů je popsán v předpisu L2 Doplněk X, kde se na celkem šesti stranách seznámíte se základy provozu dronů ve vzdušném prostoru. Chcete-li například vykonávat letecké práce pomocí dronů, stačí vám přečíst si pouze Doplněk X a udělat z něj krátký test před komisaři ÚCL, krátký let pro ukázku, zda-li umíte s dronem létat a také simulaci ostré zakázky se vším co je potřeba (předletová příprava, technická kontrola, souhlas s vlastníkem pozemku o vzlet a přistání, aj). Srovnám-li to s klasickým letectvím, kdy proto, abych mohl vykonávat letecké práce, musím být držitelem průkazu CPL, který spočívá v absolvování teoretických kurzů s tisíci možnými otázkami při devíti testech z několika teoretických předmětů a mnoha odlétanými hodinami v letadle, zdá se mi, že je momentální postup získávání LP (Letecké Práce) příliš jednoduchý a nespravedlivý. Kvalitním vzděláním a školením se dosáhne toho, aby byl počet případných incidentů co nejmenší. Avšak ani toto nestačí pro to, aby bylo bezpilotní letectví zcela bez možných nebezpečí. Samozřejmě v největším procentu na zavinění incidentů má vždy lidský faktor, ovšem i technická závada se může podepsat na finálních škodách. Dle mého nestačí mít kvalitně vzdělaný personál, ale také bezpilotní systém, který je certifikovaný, lépe řečeno již odzkoušený a pro posuzující znalý. Udržet krok s dosavadním vývojem je však velice obtížné a je tedy otázkou, zda-li by opravdu nebylo potřeba výrobcům navrhnout podmínky pro schválení a činitele ovlivňující postup pro certifikaci bezpilotního systémů v daném státě.

Na poli oboru bezpilotních systémů pracuji již od roku 2011, kdy v  tehdejší ještě prosperující firmě GEODIS Brno, jsme jako první tým používali drony k bezpilotnímu snímkování zemského povrchu pro mapovací účely, vytváření ortofotomap, počítání kubatur vytěženého bohatství, zaměřování a jiné. Byly to začátky, plné technických chyb a nedostatků, které nás však vždy přes usilovné boje posunuli o krůček dále. V té době jsme byli špičkou na českém trhu, bohužel o rok později koupil GEODIS jiný majitel, který se postaral o totální kolaps celé firmy a ze stovek zaměstnanců zbylo jenom pár spočitatelných na prstech jedné ruky. Tedy náš tým se rozpadnul, já šel svojí cestou a kolegové udělali vlastní firmu UpVision, která navazovala na práce započaté v GEODIS Brno. Já jsem šel do soukromé sféry, vzdělával se na pozicích klasického civilního letectví a v době osobního volna vypracoval jako první v České republice příručku pro letecké práce, a tím se tak stal oficiálně certifikovaným pilotem bezpilotních systémů s možností provádět letecké práce. Cesta to byla zdlouhavá a složitá, dá se říci, že jsem byl trochu pokusným králíkem pro ÚCL.

Již rok působím se svými předchozími kolegy z GEODIS Brno v jejich utvořené firmě UpVision a snažíme se jednak dát profesionální rámec bezpilotnímu letectví a také zajišťujeme služby s dodatečnými pracemi  v rámci tvorby leteckých map, leteckých videí a fotografií a jejich použití pro komerční a soukromé subjekty. Naší nejnovějším projektem je aplikace MAIA (www.maia-uav.com), která v sobě skýtá dokonalý prostředek pro zvýšení bezpečnosti leteckého provozu a je zcela zdarma na Google Play. Je použitelná i pro klasické letectví, ale neocenitelnou roli hraje právě na poli toho bezpilotního. Pracujeme též na verzi PRO, která bude disponovat mnohem větším počtem nastavení, bude mít více funkcí a hlavně k ní přibude HW modul pracující na obdobném režimu jako SSR, ovšem s přidanými hodnotami. Přijmeme-li to, že dron sám o sobě je naprosto slepý a pilot, kontrolující ho ze země, nemá tedy dostatečnou perspektivu k tomu, aby viděl to, co by viděl z paluby drona, vyplývají z toho možné problémy vzájemnému vyhýbání se. Tedy ani pilot dronu ani pilot letadla o sobě nemusí vědět a natož se navzájem vidět. Toto samozřejmě je částečně chráněno aplikaci MAIA, která ostatním říká, kde aktuálně jste a v jaké výšce. Je to základní bezpečností prvek, který je stále dolaďován.

Vrátím-li se k incidentům a problémům týkající se nedostatečnému proškolení pilotů dronů, vznikají a budou vznikat nadále nebezpečné situace a ani výrobce přikládající ke svým strojům průvodní texty se základními informacemi o provozu s tím nic neudělá. Narážím na incident z 6.května 2016, kdy pilot neznámého dronu svým letem ohrozil a zamezil bezproblémový let na pražském mezinárodním letišti šesti letadlům. Pohyboval se 1,5NM od prahu dráhy 12, bez povolení a bez služeb ŘLP, čímž tak porušil předpisy a nastalo tak možné obecné ohrožení. Dle předpisů totiž pilot musí mít zajištěné oboustranné spojení se službami ŘLP, a to v poloměru 5,5km od vztažného bodu letiště a do 100 metrů výšky AGL je povoleno v tomto poloměru provozovat dron, který má maximální vzletovou hmotnost do 0,91kg, tedy hmotnostně stejná kategorie jako menší káně lesní. Střet s ptáky je nepříjemná záležitost, která má v určitých případech neblahé následky. I kilogramové káně dokáže proletět krytem kabiny, a to samé i dron, jehož pohonné články typu Li-Po mohou při nárazu navíc vzplanout. Tedy v rukou pilotů patřičně neznalých kompletní problematiky bezpilotních systémů se stává dron v jejich rukou zbraní, byť nepřímou nebo nechtěnou.  Jasně se tak ukazuje najevo, že i přes jasné předpisy jsou tací, kteří nehledí napravo ani nalevo a neuvědomují si možné důsledky jejich činů. Nevědomost však neomlouvá. Proto je nutné navrhnout regulaci prodeje "hraček" a zacházet s nimi více profesionálněji a přijmout fungující koncepty z jiných zemí nebo na dosavadní legislativě pracovat usilovněji pro zkrácení doby mezi nynějším stavem a převzetím nových regulačních rámců.

Dalším známým incidentem, který mohl zapříčinit vážné zranění člověka, se stal při sjezdu na lyžích na přelomu roku 2015/2016. Těsně za sjezdařem, pár centimetrů od jeho hlavy se zřítila vlivem technického problému oktokoptéra, dron s osmi motory na ramenech, jehož maximální vzletová hmotnost byla zhruba okolo 12 kilogramů. Pakliže by pilot tohoto dronu byl seznámen s předpisy a  dodržoval je, věděl by, že právě lety nad shromážděním lidí a nad lidmi obecně jsou zakázány. Vlivem velkého štěstí se nestalo nic závažného, kromě škody za desítky tisíc. Ve věci letů nad lidmi a nad zástavbou je možné dostat od úřadu povolení, které vás patřičně limituje k letu, a to z důvodu možné hrozby vlivem technických problémů. Pokud znovu srovnám letectví bezpilotní a klasicky pilotované a  letecké práce pro obě skupiny, tak letadla klasicky pilotovaná mají předepsán seznam pravidelných prohlídek, hodinové nebo roční normy, které jsou natolik předimenzované, a to z důvodu předcházení technických problémů vlivem používání a nebo mohou odhalit a zamezit tak možný technický problém vzniklý náletem.

Pro piloty klasických letadel, piloty bezpilotních letadel a pro širší veřejnost a ve spolupráci s leteckými školami jsme již začali provádět přednášky o bezpilotních systémech pro piloty letadel a vrtulníků, a to pro jejich maximální informovanost a proniknutí do tohoto nového oboru. Neradi totiž sledujeme incidenty podobné tomuto a velice rádi poskytujeme osvětu. A to také z důvodu, že každý incident zreguluje a postihne také ty, kteří se chovají zcela slušně a dodržují platné předpisy.

O bezpilotních systémech, dronech se dá hovořit i psát dlouhé hodiny, jelikož je tato problematika stále v plenkách a vyvstávají každým dnem nové a nové problémy, které se musí do budoucna čím dříve tím lépe vyřešit. Položme si otázku, zda-li chceme stále létat bez obav a bez dalších restrikcí, které byly uvaleny kvůli pár odvážlivým hrdinům, kteří nedbají na základní mravy na českém nebo jiném nebi. Upřímně v budoucnu bude vzdušný prostor opravdu sdílený automatickými bezpilotními systémy bok po boku s pilotovanými letadly a stojíme tak na samém začátku sci-fi příběhu jehož věty můžeme ovlivnit.

Bc. Vladimír Puchar

UpVision s.r.o.

www.upvision.cz

súvisiace články :    Incident při létaní dronu v CTR Praha (LKPR)

Upvision dron


comments powered by Disqus