Dotaz SLS na Ministerstvo národnej obrany ohľadne linky Malértu Budapešť - Bratislava

Gonzo - 29.1.2018
 

Na zasadaní správnej rady horeoznačenej SLS (Slovenskej leteckej spoločnosti), dňa 6. septembra 1939 bola zmienka o tom, že reprezentanti maďarskej leteckej spoločnosti "Malért" z Budapešti, prejavili svojho času záujem, vlastnými lietadlami absolvovať linku z Budapešti a naopak. V Budapešti malo by byť pripojenie na ďalšie letecké linky, vedúce na východ a juh

Predsedníctvo horeoznačenej SLS obrátilo sa tiež zvláštnym dotazom na Ministerstvo zahraničných záležitostí v Bratislave, ako tento ústredný úrad pozerá za dnešnej situácie na riešenie tohoto návrhu. Odpoveď Ministerstva zahraničných vecí je očakávaná v najbližších dňoch

Vzhľadom na to, že riešenie záleží predovšetkým od vojenských úradov a od toho, či bude zahraničnej leteckej spoločnosti "Malért" z Budapešti povolené pristávať na štátnom civilnom letisku vo Vajnoroch a preletovať krátke slovenské územie cez známe vletové a výletové úseky, podpísané predsedníctvo prosí zdvorile o správu, či možno zo strany vojenských úradov očakávať súhlas

Ak by bolo treba tiež súhlasu ríšskonemeckých vojenských úradov, ráčte láskavo súbežne i v tejto záležitosti - pre SLS nezáväzne - jednať

Podpísané predsedníctvo napokon zdvorile prosí, ráčte láskavo túto záležitosť vybaviť mimo poradia, lebo v prítomnom roku zbýva už pomerne málo času, počas ktorého mohlo by sa lietať

Za vzácnu ochotu vopred ďakujúc, značíme sa  v dokonalej úcte

zdroj - ebadatelnavha.vhu.sk

súvisiace články : 

Otvorenie linky BA- BUDAPEŠŤ-BA / 1942

O Slovenskej leteckej spoločnosti, a.s. / 1941

dotaz SLS ohľadom linky Malértu dotaz SLS ohľadom linky Malértu


comments powered by Disqus