Dohoda o letectví mezi Československou republikou a Německou říší / 1929

Gonzo - 15.10.2018
 

za materiál ďakujem Oskarovi Jančárovi

súvisiace články :  LETECKÝ ZÁKON A ÚMLUVA pro potřebu československých letcu I. /  1937

Letecký zákon a úmluva


comments powered by Disqus