Cvičné Aermacchi M-346 Master pre Poľsko

Gonzo - 23.3.2016
 

photos - airheadsfly.com

Poľsko, okrem Juhoslávie, bola jediná krajina v rámci Varšavskej zmluvy, ktorá nezaradila čsl. prúdové výcvikové  lietadlá L-29 Delfín a neskôr L-39 Albatros do svojich ozbrojených síl. Poliaci doteraz využívajú na výcvik vojenských pilotov prúdové lietadlá TS-11 Iskra, s ktorými sa zúčastnili výberu štandardného vojenského výcvikového lietadla pre krajiny Varšavského paktu, z ktorého vzišiel víťazne L-29 Delfín.  Zároveň bola TS-11 Iskra prvým prúdovým lietadlom vyvinutým v Poľsku, vývoj začal v roku 1957. Následníkom sa mala  stať PZL-22 Iryda,  ktorej vývoj začal v roku 1976,  avšak nebola zaradená do výzbroje. V roku 1990 bol program Iryda zrušený pre nedostatok finančných prostriedkov a potiaže pri vývoji. Svojou koncepciou pripomínala Alpha Jet. Toto všetko sa má radikálne zmeniť v roku 2016, kedy Alenia Aermacchi dodá Poľsku prvé dva kusy výcvikovéhe jetu M-346 Master, z celkového počtu 8 zakontrahovaných lietadiel, s opciou na dodávku ďalších 4 kusov

photo - airheadsfly.com

M-346 Master vyvíjala Alenia v spolupráci s ruskou konštrukčnou kanceláriou Jakovlev, avšak v roku 2000 partnerstvo skončilo na základe rozporov zúčastnených strán. Za hlavnú príčinu sa považuje nedostatok finančných prostriedkov potrebných na vývoj zo strany ruského Jakovleva. Výsledkom sú dva vojenské  programy : ruský Yak-130 a taliansky M-346 Master. Pôvodne sa uvažovalo, že vyvíjaný aeroplán budú poháňať motory DV-2S, vyvinuté Považskými stojárňami, ktoré do vývoja museli investovať enormné množstvo peňazí a tak trochu, teda dosť stavili na ne aj svoju budúcnosť. Počas privatizácie Považských strojárni, a.s. bol vývoj a výroba prúdových motorov DV-2S sústredený v spoločnosti Považské strojárne, letecké motory, a.s., ktorá v roku 1999 podpísala Zmluvu o budúcej zmluve s firmou Rolls-Royce o spoločnom vývoji motora DV-2S, ktorej súčasťou mala byť aj certifikácia

Odhadované náklady sa pohybovali vo výške cca 60 mil. USD, pre Považské strojárne čiastka, ktorú nemali šancu ufinancovať. Po rozluke partnerov si talianska strana zvolila pre M-346 Master motory Honeywell F124, a Považské strojárne skončili neslávne rozpredajom a sériou konkurzov jednotlivých divízii. Bankrotom skončila aj spoločnosť  Považské strojárne, letecké motory, a.s.

drawing Alenia Aermacchi

M-346 Master má dnes vo výzbroji Taliansko (objednaných 15 kusov + zámer objednať ďalších 18 ks), Izrael (objednaných 30 ks) a Singapur ( objednaných 12 ks), pričom postupne prebieha dodávka jednotlivých strojov. Poľsko sa tak stane len štvrtou krajinou, ktorá bude prevádzkovať uvedené cvičné lietadlá. Na druhej strane Rusko tiež zaradilo YAK-130 do svojej výzbroje a postupne prebieha dodávka nových lietadiel. Poľské M-346 budú umiestnené na báze v Debline a dostanú šedo-sivú kamu, podobnú ako na F-16, ktoré má vo výzbroji. Prvé dva stroje dostanú trupové označenie 7701 a 7702. Roll-out a prvé lety 7701ky a 7702ky sú naplánované na Máj 2016

nové hangáre postavené na leteckej základni v Debline / photo - mjr Grzegorz Grabarczuk

photo - airheadsfly.com
photo - airheadsfly.com
poľský M-346 Master počas výroby / photo - airheadsfly.com kamu poľského M-346 Master / drawing Alenia Aermacchi


comments powered by Disqus