Dizajn plošín pre spotterov v Bruseli

Gonzo - 17.2.2017
 

návrh plošiny, ktorá má vyrásť v Melsbroek

Minulý rok usporiadalo vedenie dopravného letiska v Bruseli anketu medzi spottermi, ktorí pravidelne prichádzajú a fotia na tomto letisku. Ankety sú zúčastnilo 1.700 spotterov, ktorí uviedli svoje názory a predstavy, ako by malo podľa nich takéto ideálne miesto vyzerať

Vzhľadom na to, že letisko v Bruseli nemá vybudované žiadne oficiálne (regulované) miesta pre spotterov, rozhodlo sa vedenie v spolupráci so spotermi a obcami v blízkosti letiska vyhliadnuť miesta, ktoré budú spĺňať jednak predstavy spotterov, na druhej strane aj otázky bezpečnosti

Výsledkom je zámer vybudovať v mieste zvanom Zaventem a Melsbroek plošiny z recyklovateľných materiálov. Letisko pripravuje žiadosť o vydanie stavebného povolenia, po jeho udelení začne so stavbou

Vo výstavbe je aj malé parkovisko pre spotterov na začiatku dráhy 25L

Zaventem

Nemá zmysel tu opisovať presné detaily, kde budú postavené plošiny, skôr tu ide o pozitívny príklad prístupu letiska k spotterom, vnímaných ako komunitu, ktorá s letiskom nejakým spôsobom spolunažíva   

photo - airlive.net
photo - airlive.net
dizajn plošiny pre spotterov v Melsbroek dizajn plošiny pre spotterov v Zaventem


comments powered by Disqus