Div. generál Jindřich Lev Hanák zakladateľ M.L.L.

Gonzo - 23.6.2019
 

30.1.1939

*

11.4.1867

História plachtenia v M.L.L. je úzko spätá s menom a predstavou div. gen. Jiřího Leva Hanáka. Plachtári z kurzov, alebo zo závodov si na neho spomenú, keď sa s nimi ako o závod šplhal po úbočiach a stráňach, keď ich prekvapil svojou návštevou v dielňach a podrobne sa vypytoval na ich prácu. Spomenú si na jeho kľudný výraz na mnohých poradách, ktorým prinášal všetkým pocit istoty. Spomenú si na jeho povzbudzujúce slová, na jeho ohnivé výzvy : "S chuťou a nadšením prekonáme všetky prekážky !"

Až na nich doľahnú znovu starosti, mimovolne sa zarazia, už s nimi nemôžu bežať za ním, k prvému predsedovi ústredného plachtárskeho výboru Masarykovej Leteckej Ligy, aby poradil ....

Jeho vždy mladícky duch zostal s nami, z lietadiel a z hangárov, v poryvoch vetra znovu a znovu sa rodia jeho naliehavé slová, jeho odkaz : "Práca pre letectvo, to je práca pre vlasť !"

Bol členom M.L.L. od úplného začiatku jej činnosti v roku 1926. Ako vtedajší veliteľ divízie v Opave, založil tam ihneď skupinu a oživil ju svojou neutíchajúcou horlivosťou. Na jeho podnet sa konala v Opave veľká letecká výstava, uskutočnili sa úspešné pokusy s hubením lesných škodcov rozprašovaním chemikálii z lietadiel. Svoje obrovské úsilie korunoval zriadením prekrásneho letiska pre kraj opavský a ostravský, použiteľného pre účely vojenské i civilné

Rozvoju letiska pomohol poskytnutím veľkej pôžičky. Na letisku sa postavil dvojitý hangár, i prístupová cesta. Celý tento značný majetok získala darom M.L.L. Okrem toho bol činný pri zakladaní nových skupín M.L.L. v celom kraji a často v nich aj osobne prednášal

Keď odchádzal v roku 1930 do výslužby požiadal ho gen. Čeček, aby prevzal po ňom členstvo v ústrednom výbore M.L.L. Gen. Hanák sa ujal tejto funkcie s radosťou, pretože práca pre letectvo sa mu stala potešením a zmyslom života. Bol všade, kde ho bolo treba. Bol na čas predsedom skupiny Veľkej Prahy a až do konca úradujúcim predsedom pražskej župy. Svoju hlavnú pozornosť / úsilie venoval našim plachtárom. Bol zvolený za predsedu ústredného plachtárskeho výboru M.L.L. na ustanovujúcej schôdzi 28. augusta 1930. Od toho dňa až do svojej smrti vykonával túto funkciu s energiou a obetavosťou mladého človeka. Staral sa, aby pražský odbor mal dielňu, letisko i malý hangár, neskôr sa jeho pozornosť sústredila na budovanie Ústrednej plachtárskej školy na Rané u Loun a na Straníku u Žiliny

Zúčastnil sa všetkých plachtárskych súťaží, navštívil všetky plachtárske letiská, prednášal o plachtení, získaval peňažné prostriedky, a často prispieval svojimi darmi. Venoval ceny každej plachtárskej súťaži, v poslednom roku podporoval cenami najmä plachtárov na Slovensku. Všade získaval pre plachtenie porozumenie a priaznivcov. Nezabúdal ani na modelárov a motorárov, a zúčastnil sa všetkých akcií ktoré organizovali. Jeho obetavá a horlivá činnosť bola vzácnym príkladom a skutočnou podporou všetkým pracovníkom našeho letectva

zdroj -  časopis LETEC, dátum vydania 15.2.1939  - digitalniknihovna.cz

súvisiace články : 

Členský časopis (M.L.L.) LETEC

Prvé národné plachtárske preteky M.L.L Banská Štiavnica / 1935

Aeroklub MLL v Užhorode a motorová letka MLL župy Podkarpatskoruskej / 1936

photo - valka.cz
photo - valka.cz
Div. generál Jindřich Lev Hanák page 1 Div. generál Jindřich Lev Hanák page 2


comments powered by Disqus