Darovanie 2 % z daní OZ Historická letka SK

Gonzo - 28.3.2018
 

 

Vážení čitatelia gonzoav.com,

tento rok je možné prvý krát darovať 2 % zo svojich daní občianskemu združeniu Historická letka SK. Dovoľujeme si Vám touto cestou pripomenúť možnosť poukázania podielu zaplatenej dane za rok 2017 našemu občianskemu združeniu, ktoré bolo za zdaňovacie obdobie 2017 zaregistrované  ako príjemca 2 % z daní na Ministerstve vnútra SR pod registračným číslom :

VVS/1-900/90-50293

Poukázaním 2 % z dane z príjmu na náš účet podporíte naše aktivity v oblasti športového / všeobecného letectva a jeho histórie 

Postup pre poukázanie 2 % z dane je nasledovný:

  • ak nemáte iné príjmy okrem príjmov zo závislej činnosti,  požiadate Vašu mzdovú učtáreň  o vydanie „Potvrdenia  o zaplatení dane z príjmov  zo závislej činnosti“ a do  30. apríla 2018  podáte  na príslušný Daňový úrad  „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane...“ (v prílohe), spolu s vyššie uvádzaným potvrdením,
  • ak si robíte daňové priznanie sami, podáte „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane...“ spolu s daňovým priznaním  do 31. marca 2018.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 % vyznačte v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

Daňový úrad je oprávnený poskytnúť Vaše meno a adresu, prípadne názov firmy bez výšky poukázanej sumy

Ďakujeme

Gonzo / Sadko / Sylvina

"Formulár na poukázanie 2% z dane v editovateľnom . pdf formáte k stiahnutiu"

--

 

nakreslila Sylvina Sabová
nakreslila Sylvina Sabová
OZ Historická letka SK Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


comments powered by Disqus