Cyprichov zostrel maďarského Ju-52 / 1944

Gonzo - 22.12.2019
 

za fotografie veľké ďakujem p. Štepánovi Stránskemu

O Cyprichovom zostrele na Avii B-534 sa traduje, že išlo o posledný zostrel lietadla stíhacím dvojplošníkom v II. svetovej vojne, a vlastne celkovo

photo - archív Peter Ušiak

Udeľujem pochvalné uznanie a veliteľskú vďaku : 

šrtm. Františkovi Cyprichovi za zostrelenie nepriateľského lietadla Ju-52 dňa 4. septembra 1944 o 10:15 hod. v priestore Tri Duby - Banská Bystrica a nepriateľského zvedného lietadla Fw-189 dňa 6. septembra 1944 v priestore Banská Bystrica - Harmanec, čím zabránil prezradenie dôležitých operácií vlastných vojsk, ktoré nepriateľ mohol zvedieť

Zostrel Hs-129 stíhačmi 1. čsslp Banská Štiavnica / 1944

photo - archív Štepán Stránsky / VHA Praha
photo - archív Štepán Stránsky / VHA Praha
Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52
Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52
Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52
Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52
Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52
Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52
Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52 Cyprichov zostrel Ju-52


comments powered by Disqus