Cumulus II. - Kronika Nitrianskych plachtárov

Gonzo - 7.3.2013
 

prezident ČSSR a I. tajomník ÚV KSČ Gustáv Husák na návšteve letiska vo Veľkých Janíkovciach

Kronika bola založená v roku 1975 na návrh novozvolenej rady Aeroklubu. Zachytáva významné udalosti ako vo výcviku, tak i zo života Aeroklubu v Nitre

Pokiaľ plachtárska kronika nitrianskych aeroklubákov Cumulus I. vznikla rečou tej doby " iniciatívou zdola ", tak Cumulus II. vznikol " tlakom zhora ", čo je jasne napísané aj v preambule

Je to aj hodne vidieť na obsahovej i grafickej stránke, Cumulus II. je už skôr nástenkársky výtvor. Ale ktovie ? možno kronika splnila svoj účel, vlk bol sýty a aeroklubáci si žili svoj skvelý  život

výstup členov SZM v AK v Nitre z príležitosti 27. výročia Februára 1948 na Zobor dňa 23.2.1975

Táto kronika Cumulus II. je pokračovaním kroniky Cumulus, ktorá bola založená pred 30.rokmi (skôr je to pokus o reštart Cumulusu II.  - pozn. Gonzo)
 
My, súčasní členovia Aeroklubu, ktorí stojíme pri jej zrode, si želáme, aby nám "to" lietalo ešte dlho, a tým, ktorým zanecháme všetky dobré tradície a výsledky svojej práce, odkazujeme, aby láska k lietaniu nikdy neuhasla v ich srdciach
 
Majme vždy na pamäti, že kolektív plachtárov je kolektívom ľudí vysokých morálnych a charakterových vlastností, kde sám jeden člen nič neznamená a nič nedokáže bez pomoci kolektívu, že úspechy jednotlivca sú výsledkom práce celého kolektívu
 
Nech i naďalej vládne v tomto kolektíve pevné priateľstvo, rovnosť a vysoká zodpovednosť
 
v  Nitre, 1. septembra 1981
 
Letu zdar !
 
                       Ján Kováč a rada Aeroklubu
 
 
súdruh Kevely hmatá stupáky / august 1981 
 
 
Toho roku práve v lete / v Kostolanoch na prelete / hneď mi padla do oka / jedna orba hlboká / plocha síce nie je rovná / asfaltke sa nevyrovná / pomyslím si moja milá / teraz je ta pravá chvíľa / zložím na ňu Orlíka / nech si chlapec privyká / nemám výšku pristáť musím / aj za cenu že ho zruším / tentokrát však Janka milá / chránila ťa vzdušná víla   -  august / 1981
 
 


comments powered by Disqus