Culp Special / N62VZ Poprad 2007

14.11.2014
 

akrobatický špeciál Zoltána Veresa  /  photos Daniel Klouda

culpsspecialties.com  /  za materiál ďakujem Romanovi Kloudovi

Culp Special / N62VZ v Poprade Culp Special / N62VZ v Poprade Culp Special / N62VZ v Poprade Culp Special / N62VZ v Poprade


comments powered by Disqus