Tulák

Gonzo - 11.11.2014
 

fotografie Ludvíka Elsnica a jeho Tuláka v Salzburgu / 1937  - archív p. Toma Barvu

lístkovnice Křídel vlasti  /  za materiál ďakujem Miloslavovi Jirku

Tulák bol jedným z najznámejších vetroňov predvojnovej československej konštrukcie. Projekt Tuláka vypracovaný plachtármi Pitrmanem a Peštou pre súťaž Ústredného plachtárskeho výboru M.L.L. sa nakoniec stal víťazným návrhom. Prototyp bol postavený v roku 1936 v dielni pražského plachtárskeho odboru M.L.L. na Maninách, ďalšie dva kusy neskôr postavila Vojenská továrna Letov pre v Letňanech pre ARČS a M.L.L.

konštruktéri Tuláka Fr. Pešta a Fr. Pitrman

zdroj - časopis Letec č. 8 / 1936

Prototyp sa zúčastnil v roku 1936 plachtárskych závodov  na Straníku pri Žiline, kde upútal pozornosť dobrými výkonmi a získal cenu Prezidenta republiky za najvyšší počet získaných bodov - 408. Počas súťaže dosiahol najvyššie prevýšenie nad miestom štartu - 1203 metrov. O rok neskôr sa dva vetrone tohoto typu zúčastnili na Rhone v Nemecku, ale neumiestnili sa. Konštrukcia bola obvyklá, krídlo malo jeden hlavný nosník, poťah k nosníku bol preglejkový, dozadu plátený

vstup do albumu na Google Photos

Ludvík Elsnic v kabíne Tuláka

Na vetroni boli použité Schrenkove pristávacie klapky. Trup mal drevenú kostru a plátený poťah. Kabína mala odnímateľný kryt z celonu. Najnápadnejšiou charakteristikou Tuláka boli krídla lomené do M

Tulák mal kĺzavosť 1 : 23

Tulák A5  / archív Jozefa Otta

československý vetroň Tulák československý vetroň Tulák československý vetroň Tulák československý vetroň Tulák
československý vetroň Tulák československý vetroň Tulák československý vetroň Tulák československý vetroň Tulák
československý vetroň Tulák Tulák v Salzburgu / 1937 Tulák v Salzburgu / 1937 Ludvík Elsnic v kabíne Tuláka
Tulák v Salzburgu / 1937 československý vetroň Tulák Tulák - lístkovnice Křídel vlasti Tulák Mílovice ? / z archívu Jozefa Otta


comments powered by Disqus