Cruiser s tisíckou na krídlach

Ďuro Uhliar - 1.8.2015
 

Jubileom, výročím, či okrúhlinami nazývame významné životné obdobie. Štyridsiatka, päťdesiatka, šesťdesiatka a vo výnimočných prípadoch stovka. S niečím podobným sa stretávame obyčajne v bežnom živote všetkých nás. Samozrejme malá oslava, párty, posedenie sú ich neoddeliteľnou súčasťou.  V tom tak trochu našom svete letectva, lietania a lietadiel pojem výročie vyjadrujeme v omnoho väčších číselných hodnotách. Stovky, či päťstovky už s určitosťou svoje miesto v rebríčku leteckej významnosti majú.  A tisícka ? To je už aj dôvod na oslavu či párty v kruhu zainteresovaných,  ale aj čas hodnotiť, porovnávať a bilancovať. Ak hovorím o tisícke s dobrým koncom, bez mimoriadnych situácií, len so šťastnými a úspešnými pristátiami, so stovkami spokojných pasažierov, desiatkami šťastných pilotov a niekoľkými úspešnými absolventmi výcviku v leteckej škole, to určite je príležitosť, ale aj možnosť stručne sa podeliť o ten tisíc hodinový príbeh s vami prostredníctvom  spomienkových fotografií a zážitkov.

Tisícka sa v týchto dňoch prvý krát objavila aj na stránkach lietadlovej knihy očovského PS-28 Cruiser. To jasne nasvedčuje tomu, že v očovskej leteckej škole Sky Service to stále aktívne žije lietaním. Za pomerne krátky čas troch rokov, od roku dvetisícdvanásť, kedy spoločnosť Czech Sport Aircraft sídliaca v kolíske českého letectva v Kunoviciach získala certifikát od  Európskej leteckej agentúry EASA pre novovzniknutú  kategóriu ľahkých športových lietadiel v Európe  LSA, v ktorej PS-28 Cruiser bol ako jeden z prvých uznaných v spomenutej kategórií u nás. Pod výrobným číslom C0466 opustil PS-28 Cruiser výrobné haly kunovického Czech Sport Aicraft v júni dvetisícdvanásť. Po nutnom zálete, potrebných servisných úkonoch, overení letovej spôsobilosti bola Crusieru pridelená imatrikulačná značka OM-SCA a po oficiálnom prevzatí majiteľom bol prelietnutý na domovské letisko firmy  Sky Service do Očovej. Zoznamovacie lety,  preškolenia, typovky  a vývozy, neskôr výcvikové lety, športové lietanie, letecká turistika sa stali jeho náplňou práce na najbližšie roky.

Robustná kovová konštrukcia, pevný trojbodový podvozok, spoľahlivá pohonná jednotka Rotax 912 ULS, pevná trojlistá vrtuľa Woodcomp, dolnoplošné usporiadanie krídiel už v čase vývoja PS-28 predurčovali jeho  technickú nenáročnosť, jednoduchosť prevádzky, údržby a zároveň odolnosť a spoľahlivosť,  čo v tom čase  tvorilo základný predpoklad pre plnohodnotnú prevádzku v leteckých školách a výcvikových strediskách. Najpriestrannejšia ergonomická kabína vo svojej  kategórií, objemný batožinový priestor, desať litrový doplnkový batožinový priestor v každom krídle, celkovo takmer stodvadsať litrov paliva, dolet tisíc kilometrov a výdrž vo vzduchu takmer päť a pol hodiny  sú najlepším predpokladom pre pohodlné športové lietanie,  leteckú turistiku a cestovanie aj na dlhšie vzdialenosti.

Všetko to, čo bolo vyššie spomenuté sme mali možnosť v priebehu troch rokov prevádzky a  tisíc nalietaných hodinách aj skutočne overiť a premietnuť to, čo uvádzajú tabuľky v publikáciách a prezentačných  letákoch aj do reálu. Podľa slov nejedného pilota, či inštruktora, ktorí mali tú možnosť osedlať Cruisera vo veľa prípadoch to uvádzané  aj „predčiť“. Samozrejme pri  tisíc hodinách  sa nedá hovoriť iba o pozitívach, lebo ak by sa v prevádzke za tri roky neobjavili negatíva, mohli by sme hovoriť o jedinečnom, unikátnom a výnimočnom aeropláne, ale žiaľ, taký sa dodnes nikomu nepodarilo vyrobiť.

Es-cé-áčka, ako jej my tak familiárne v Očovej hovoríme, mala tú česť od prvopočiatkov prevádzky čeliť pár malým nedostatkom.  Malým  preto, že to všetko čo sa aj udialo, sa akoby v rozprávke dobre skončilo a to je dôležité. Pokles kompresného tlaku v spaľovacom priestore prvého valca, zvýšená spotreba motorového oleja z dôvodu netesnosti jedného z krúžkov. Potrebné prekrúžkovanie v autorizovanom servisnom stredisku motorov Rotax v Jaromeři hneď v začiatkoch prevádzky. Asi najboľavejším a najproblémovejším miestom celého Cruisera a podľa videní a zistení nielen toho na očovskom letisku je podvozok. Predná podvozková noha, jej pevnosť a konštrukčná nedokonalosť. Každoročne od  prvého roku prevádzky únavou materiálu v spojitosti s nedokonalou pevnosťou konštrukcie, postupným praskaním dochádza k deštrukcii podvozkovej nohy, čoho následkom došlo k ulomeniu listov vrtule a násilnému zastaveniu chodu motora. Tá tohtoročná závada na podvozku už po skúsenostiach z prevádzky z minulých rokov bola objavená pri predletovej prehliadke, čo zapríčinilo len  krátkodobé vylúčenie z prevádzky a následnú výmenu dielu za novy kus bez ďalšieho poškodenia ostatných častí lietadla. Podľa slov výrobcu by problém lámavosti  predného podvozku  mala vyriešiť úplne nová, konštrukčne pevnejšia podvozková noha dostupná na trhu.

Tri roky letovej prevádzky a tisícka nalietaných hodín v podmienkach športového lietania, ale aj záujem a dopyt zákazníkov z celého sveta hovoria za všetko jednoznačne v prospech celého projektu PS-28 Cruiser  kunovickej firmy Czech Sport Aicraft.  Lietadla pre potreby ľahkého športového lietania, s prijateľnými nárokmi na prevádzku, priestranným a pohodlným interiérom, dobrými letovými vlastnosťami, prvkami bezpečnostnej výbavy. Keď k tomu pridáme na realitu premenené plány výrobcu certifikovať aeroplán pre prevádzku v podmienkach VFR noc, staviteľnú vrtuľu, komfortné vykurovanie pilotnej kabíny, vlekacie zariadenie, konštrukčne pevnú a spoľahlivú prednú podvozkovú nohu, Cruiser sa určite opäť posunie o povestný krok ďalej, k tomu už raz spomenutému ideálnemu lietadlu pre športové lietanie, leteckú turistiku a letecký výcvik.

Ďuro Uhliar

PS-28 Cruiser / OM-SCA PS-28 Cruiser / OM-SCA PS-28 Cruiser / OM-SCA PS-28 Cruiser / OM-SCA
PS-28 Cruiser / OM-SCA PS-28 Cruiser / OM-SCA PS-28 Cruiser / OM-SCA


comments powered by Disqus