Čo je fiška ?

Gonzo - 10.1.2016
 

športové lietadlá pripravené na prehliadku, v strede je Si-202 Hummel / OK-ABN

Slovo " fiška " sa v leteckej konverzácii všeobecne používa a každý letec vie, že je to poveternostná správa pre letca. Čo však má vo fiške hladať a čo nie, dobre bude znova si pripomenúť, aby spolupráca poveternostnej služby s letectvom bola čo najužšia. Jedným z prostriedkov dorozumenia medzi lercom a meteorológom je práve " fiška " (skomolenina odborného franczúskeho výrazu " fiche "),  značiaca písomnú poveternostnú správu pre let na určitej leteckej trati. Poveternostné spravodajstvo pre letectvo je zorganizované medzinárodne, lebo len takto môže splniť svoju úlohu a je jednotné skoro vo všetkých štátoch sveta. I fiška má svoj predpísaný a jednotný obsah 

Poveternostná správa pre let na trati z A. do B., čiže fiška obsahuje : 

  • predpoveď pre leteckú trať na dobu letu
  • posledné meranie výškového vetra
  • posledné meteorologické pozorovania pozdĺž leteckej trate a na pristávacom letišti

V prechodných ročných obdobiach je vo fiške vyznačená výška nulovej izotermy, aby letec vedel, nad ktorou výškou môže očakávať tvorenie sa námrazy v mrakoch

Máme odvážnych pilotov a mnohí z nich často i dnes ide na prelet bez poveternostnej správy. Taký odvážlivec tvrdí, že poveternostnú správu nepotrebuje, verí v seba a poveternostnú správu podceňuje. Každý pilot musí veriť v seba, ale musí byť aj rozvážny a vedieť využiť všetky prostriedky, ktoré mu let uľahčia a ktoré ho upozornia na prípadné nebezpečenstvá. Lebo sto ráz šťastie niekomu praje a sto prvý raz prípadne nie. A okrem toho je vyžiadanie poveternostnej správy pre každý let povinné

Slovenské krídla / Marec 1943

súvisiace články :  Siebel  Si-202  Hummel  / OK-ABN

Čo je Fiška ? článok 1 Čo je Fiška ? článok 2 Siebel Si-202 Hummel


comments powered by Disqus