Civilné letisko Piešťany - kniha Mariána Koricinu

Gonzo - 23.10.2021
 

Autorom knihy je dlhoročný zamestnanec piešťanského letiska pán Marián Koricina, ktorý tu odpracoval 25 rokov. Letisko mu za ten čas prirástlo k srdcu natoľko, že po odchode do dôchodku sa rozhodol spísať jeho bohatú históriu. Pri písaní knihy oslovil aj Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch, ktoré poskytlo fotografický materiál k najstarším dejinám letiska. Vďaka financiám poskytnutým Trnavským samosprávnym krajom, ktorý je majoritným akcionárom letiska, sa podarilo knihu aj vydať. Publikácia približuje prehľad histórie piešťanského letiska, ale spomína aj prvé kontakty Piešťan s letectvom už v rokoch 1912 (pristátie 1.balóna) , resp. 1914 (1. letecký deň).

Hlavnú časť knihy tvorí prehľad histórie civilnej leteckej dopravy, ktorej korene siahajú ešte do obdobia 1. ČSR, kedy začali byť Piešťany s okolitým svetom spojené pravidelnou leteckou dopravou. Je to v mnohých ohľadoch kniha viacej spomienková, ako historická. Autor si všíma aj širší koncept existencie letiska. Nevenuje sa len samotnej civilnej leteckej doprave, ale zameriava sa aj na inú leteckú činnosť, či už športovú (činnosť Aeroklubu), alebo aj na iné, menej známe letecké aktivity s pôsobnosťou na piešťanskom letisku (Agrolet, Slov-Air). Zaujímavé je vypublikovanie viacerých spomienok dnes už nežijúcich ľudí - pracovníkov letiska, ktorí sa pričinili o jeho rozvoj. V publikácii samostatnú kapitolu autor venuje aj pôsobeniu tu prítomnej leteckej meteorologickej služby SHMÚ a nezabúda ani na neletecké aktivity, konané na tomto letisku, či už rôzne športové, alebo kultúrne akcie.

Kniha sa dá objednať v Balneologickom múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch.

Rozsah: 297 strán. Cena 15 €

Andrej Bolerázsky

súvisiace články : 

Letecký deň v Piešťanoch / 1914

Z najstaršej leteckej histórie Piešťan

Civilné letisko Piešťany


comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Civilné letisko Piešťany - kniha Mariána Koricinu

Autorom knihy je dlhoročný zamestnanec piešťanského letiska pán Marián Koricina, ktorý tu odpracoval 25 rokov. Letisko mu za ten čas prirástlo k srdcu natoľko, že po odchode do dôchodku sa rozhodol spísať jeho bohatú históriu. Pri písaní knihy...

Gonzo - 23.10.2021
Autori
 

 

 

MiG-21F13 Fishbed
Foto dňa
MiG-21F13 Fishbed