Svazarm : Aviation section - CIA report / 1954

Gonzo - 2.3.2018
 

zdroj - cia.gov

Report je dátovaný ku dňu 10.6.1954, v dobe zúriacej Studenej vojny. Detailne popisuje štruktúru Aeroklubu Zväzarmu (Aviation section), právomoci, mená funkcionárov atď. Kvôli rozsahu materiálu som preložil len niektoré pasáže 

--

Krajské Aerokluby majú výnimočné postavenie v štruktúre Zväzarmu. Vo všeobecnosti síce podliehajú Krajským výborom Zväzarmu, avšak z technickej a personálnej stránky podliehajú priamo Leteckému odboru Ústredného výboru Zväzarmu. Krajským aeroklubom podliehajú jednotlivé letiská a výcvik pilotov

V ich čele stojí veliaci dôstojník / krajský náčelník, ktorého do funkcie priamo obsadzuje Letecká sekcia ÚV Zväzarmu. Krajský náčelník má v rukách neobmedzenú výkonnú moc 

... Kandidáti, ktorí sa chcú stať členmi Aeroklubu, musia byť členmi niektorej zo základných organizácii Zväzarmu. Osoby žiadajúce o členstvo v Zväzarme nie sú subjektom politického kádrovania.Kandidát musí absolvovať najprv teoretické skúšky v základnej organizácii 

Skúšky pozostávajú z týchto predmetov :

  • základy aerodynamiky
  • meteorológie
  • konštrukcia a stavba lietadiel
  • konštrukcia motorov
  • história lietania
  • politické školenie

Úroveň teoretického školenia je nízka, nakoľko ich vedú radoví členovia Aeroklubu, pričom podkladom pre školenia je literatúra vydaná Zväzarmom. Prednášajúci / školitelia majú nedostatočné expertné vedomosti v danej oblasti. Kurzy navštevuje zvyčajne viac záujemcov, ako môže Aeroklub prijať. Stanovené sú fixné počty prijatých členov, a preto sa vyberajú len najkvalitnejší uchádzači. Prijatí kandidáti musia požiadať o "politické prešetrenie vhodnosti uchádzača". Kádrový odbor ÚV Zväzarmu má v rukách záverečné rozhodnutie, či bude kandidát prijatý na výcvik, alebo nie

... Mapy boli distribuované do Aeroklubov prvý krát v roku 1949 v mierke 1:500.000. Len stály leteckí inštruktori majú k dispozícii kompletnú sadu máp. Radoví plachtári a motorári dostanú vždy krátko pred svojim letom mapy, ktoré zobrazujú krajinu len v oblasti letovej trati, po pristátí majú povinnosť ich vrátiť. Inštruktori sú osobne zodpovední za vrátenie máp 

Fotografovanie je na športových letiskách zakázané, ale uvedený zákaz sa často porušuje. NIe je veľký problém prepašovať do lietadla fotoaparát

Výcvik pilotov bol upravený podľa štandardov Vojenského letectva štátu. Základný výcvik bol doplnený o výcvik akrobacie. Aeroklub organizuje výcvik lietania vo formácii, pristátie do terénu, a nízke lety. Predvojenský fyzický výcvik bol zavedený v roku 1952. Vďaka nedostatočnému počtu inštruktorov, nedostatkoch v organizácii, ale hlavne úplnému nezáujmu členskej základne o tento druh výcviku, bol zrušený

Do Septembra 1953 sa kládol dôraz na vojenské aspekty výcviku (Stalin zomrel 5. marca 1953). Po tomto dátume začala byť športová stránka plachtenia považovaná za najpodstatnejší element

Personál letiska : veliteľom letiska / náčelníkom je zvyčajne dôstojník Vojenského letectva. Do funkcie ho ustanovuje Ústredný výbor Zväzarmu

Aerokluby majú platených leteckých mechanikov. Platení strážnici aeroklubových letísk sú civilné osoby, zvyčajne staršie ako 60 rokov, alebo nevhodní pre manuálne práce. Sú ozborjení a majú služobných psov. Strážené sú len tie letiská, na ktorých sú umiestnené motorové lietadlá

Letecké nehody :  Podľa štatistík bol počet nehôd v roku 1953 vyšší ako v predošlých rokoch. Z rozboru nehôd vyplýva, že väčšinu z nich má na svedomí nedostatok disciplíny letových posádok. Pozoruhodne zistenie je, že hoci v minulosti neboli disciplinárne tresty voči pilotom tak tvrdé, počet leteckých nehôd bol nižší ako teraz, keď tresty su veľmi tvrdé. Má to toiž opačný účinok na pilotov, ktorí radi porušujú pravidlá a zákazy robiac presne to, čo je zakázané

Náhodný systém výberu žiadateľov o výcvik je čiastočne zodpovedný za časté havárie. Veľmi nízke členské poplatky spôsobujú, že členstvo v Aeroklube je dostupné prakticky každému, zatiaľ čo v minulosti väčšinu členov Aeroklubu tvorili osoby, ktorým nevadili finančné obete, aby mohli sami lietať

Len približne polovica cvičených civilných pilotov má skutočný záujem o lietanie, zvyšní piloti sú podpriemerní a ich činnosť je dôvodom pre vznik častých havárií

za materiál ďakujem Martinovi Sedlárovi

súvisace články :  Aeroklub Zväzarmu SSR

 comments powered by Disqus
 

HELP pre senior pilotov

Recenzia
 

Civilné letisko Piešťany - kniha Mariána Koricinu

Autorom knihy je dlhoročný zamestnanec piešťanského letiska pán Marián Koricina, ktorý tu odpracoval 25 rokov. Letisko mu za ten čas prirástlo k srdcu natoľko, že po odchode do dôchodku sa rozhodol spísať jeho bohatú históriu. Pri písaní knihy...

Gonzo - 23.10.2021
Autori
 

 

 

Matylda / photo J.Fridrich
Foto dňa
Matylda / photo J.Fridrich