Cessna P210N Centurion / OK-TGM núdzovo pristála na pole s obilím v Poľsku

Gonzo - 14.11.2017
 

Dne 19.7.2017 pilot prováděl let VFR z letiště Warsawa/Babice na LKLT. Po vzletu byly všechny provozní parametry normální. Po cca 25 min od vzletu pilot zaznamenal náhlý vzestup otáček vrtule a na motorovém monitoru signalizaci „Warning“. Při kontrole zjistil nulový tlak oleje a značný pokles plnícího tlaku. Vyslal tísňový signál MAYDAY a řešil diverzi na letiště Lodž. Následně se, s ohledem na stále se zhoršující výkon motoru, rozhodl pro nouzové přistání do pole s vysunutým podvozkem. Krátce před dosednutím přepnul palivový kohout do polohy „OFF“ a vypnul motor, aby nedošlo k poškození vrtule. Dosednul do vysokého porostu obilí, do kolejí po traktoru. Po zastavení a zajištění letounu vyslal přes jiné letadlo zprávu o bezpečném přistání.

Dne 20. 7. 2017 obdržel ÚZPLN od polského orgánu pro šetření v civilním letectví (SCAAI) oznámení o vážném incidentu – nouzovém přistání letounu Cessna P210N českého provozovatele s tím, že tuto událost nebude stát události šetřit. ÚZPLN na základě shromážděných informací zahájil odborné zjišťování příčin. Příčinou vážného incidentu bylo přerušení dodávky oleje do motoru v důsledku náhlé poruchy olejového čerpadla způsobené rozlomením hřídele hnacího kola.

Faktory, které mohly mít vliv na vznik defektu hřídele :

  • oprava hřídele metodou laserového návaru přídavného materiálu,
  • možná nesouosost uložení hřídele v důsledku opravy tělesa čerpadla, kterou však nebylo možné ověřit

zdroj - uzpln.cz

aviation-safety.net

photo - Maroš Hudcovič

photo - kppspbrzeziny.pl
photo - kppspbrzeziny.pl
 Cessna P210N Centurion / OK-TGM photo -kppspbrzeziny.pl  Cessna P210N Centurion / OK-TGM photo - kppspbrzeziny.pl Cessna P210N Centurion / OK-TGM photo M.Hudcovič Cessna P210N Centurion / OK-TGM photo M.Hudcovič


comments powered by Disqus