Časopis Letectvo / 1938

Gonzo - 17.1.2013
 

Príručka a orgán pre propagáciu : brannosti, CPO a letectva na Slovensku

O amatérske lietanie bol na Slovensku záujem vždy, preto amatérski piloti mali aj svoj časopis. V roku 1936 začal v Bratislave vychádzať dvojtýždenník v slovenskom jazyku " Letectvo "

Tento prvý letecký časopis redigoval Gabriel Vlasák

Po vyhlásení slovenskej autonómie premenovali časopis na " Letectvo - Slovenské krídla " a po vzniku Slovenského štátu sa stal " Slovenskými krídlami ". V Trenčianskych Biskupiciach v roku 1942 vydávala Letecká škola slovenských vzdušných zbraní špeciálny letecký časopis " Vzlet ", ktorý zanikol v auguste 1944

Od roku 1946 vydával Slovenský národný aeroklub obrázkovú " Leteckú revue Let ". Zanikla v roku 1948

Potom na Slovensku vychádzali od 1948 - 1952 " Letecké noviny ", šéfoval im redaktor Ertl. Letecké noviny Bratislava sa spojili s českým " Letectvím " a vznikol celoštátny časopis " Křídla vlasti "

Po čase zmenil názov na " Letectví a kosmonautika " - pozn. Ľudovít Mikula / Nová Dubnica

Spojenie " Leteckých novín Bratislava " a " Letectví " nebolo pravdepodobne dobrovoľné, ale dnes je už o tom ťažko špekulovať

za materiál ďakujem Marošovi Szabó sen.

Vstupujeme do vydávannia tretieho ročníka " Letectva " s novým elánom a novými nádejami, s pevným presvedčením, že nás naši priaznivci a široká verejnosť prijme opätovne tak ako prvé dva ročníky. Poctivá práca, oduševnelé propagovanie v dnešných časoch tak prepotrebných vecí zvíťazilo

Získali sme srdcia mladých, ktorí túžia poznať nielen nielen nadoblačné výšiny a krásy letectva, ale aj tých, ktorým úprimne záleží na prehlbovaní našej brannosti a oboznamovaní sa s CPO, veci, ktorá je dnes v celom svete tak naliehavá. Aj ústredné úrady, ktoré okom veľmi kritickým pozerajú na hocijakú prácu z tohoto oboru činnsoti, uznaly potrebu " Letectva " na Slovensku a priznaly mu charakter príručky a orgánu

Redakčný sbor ubezpečuje svojich priaznivcov a veľkú čitateľskú obec, že sa bude snažiť, aby " Letectvo " zvyšovalo stále svoju úroveň, ba aj typografickú úpravu, a informovalo včas o všetkých aktualitách z domova a zahraničia. Netreba azda našim milým čitateľom pripomínať, že riadne vychádzanie časopisu zabezpečujú vlastne sami, tým, že čím prv vyrovnajú svoje záväzky oproti časopisu. Len takto si budeme môcť udržať jediný slovenský časopis tohoto druhu 

                                       Redakcia 

Letectvo, redakcia a administrácia Bratislava, Fochova ulica č.21

súvisiace články :  Letecké noviny Bratislava 1948 -1951comments powered by Disqus