Letisko Ivánka - multifunkčné centrum pre CEE

Gonzo - 24.11.2015
 

zľava  :  Ing. Peter MATEJČÍK, CSc. - 1. viceprezident SLZ, Ján Jendroľ - Aviatik team, s.r.o., Teodor Pasternák

Dnes sa na pôde LPS, š.p. Bratislava konala prezentácia vízie rozvoja letiska Bratislava - Ivánka p. Jendroľa z Aviatik teamu, s.r.o.  s pracovným názvom  " Letisko Bratislava - multifunkčné centrum pre CEE " 

Na prezentácii a následnej diskusii sa zúčastnilo niekoľko desiatok ľudí z radov leteckých profesionálov i laikov, ktorých zaujíma budúcnosť a rozvoj dopravného letiska Ivánka

Prezentácie sa nezúčastnil žiadny  z pozvaných predstaviteľov Ministerstva dopravy SR, či BTS

moderátor diskusie mjr. Mgr. Zdenko Baranec

p. Zemanová, poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja

p. Němec, Letové prevádzkové služby, š.p. Bratislava 

za materiál ďakujem Teodorovi Pasternakovi

súvisiace články :   Pozvánka SLZ M.R.Štefánika na diskusné fórum

v strede p. Ján Jendroľ, Aviatik team, s.r.o. mjr. Mgr. Zdenko Baranec p. Zemanová, poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja p. Němec, Letové prevádzkové služby, š.p. Bratislava
p. Galgóczy, Skyport Bratislava zástupca firmy DB Schenker člen SLZ M.R. Štefánika -


comments powered by Disqus