† Bratislavská plachtárka Ľudmila Bugárová

Gonzo - 12.5.2013
 

 
Ľudmila Bugárová, členka SNA Bratislava zahynula dňa 17.6.1945  vo veku 17 rokov pri lete na klzáku SG-38 Schulgleiter. V tej dobe sa v Bratislave lietalo na klzákoch zo svahového letiska v Dúbravke. Hrob sa nachádza na Ondrejskom cintoríne v Bratislave, za fotografiu ďakujem Sadkovi
 
† Bratislavská plachtárka Ľudmila Bugárová


comments powered by Disqus