Boomjet - sonic boom powered transport aircraft

Gonzo - 17.5.2017
 

" Boomjet is a sonic boom-powered passenger aircraft. It sustains its flight by driving 47 propellers from the pressure energy released by the aircraft as it travels faster then speed of sound. The sonic boom transport vehicle stores excess energy which is used for vertical takeoff "

Schválne tu uvádzam originál nepreložený text, aby vplyvom môjho nedokonalého prekladu nedošlo ku skresleniu umelcových myšlienok

Boomjet je dielom Tima Clarka, absolventa Royal College, ktorý sa roznežnil pri téme ekológie a znečistenia spôsobeného leteckou dopravou, a vymyslel si svoj " what if " projekt s názvom " HIGH - SPEED HORIZONS "

Zámer neprekladať text bol ďalej sprevádzaný jasným uvedomením si svojich osobných limitov pri vnímaní reality a neschopnosťou ich prekročiť. Veď preto stále píšem túto webovú stránku

Na druhej strane, treba si to povedať priamo na rovinu - nadmerné používanie psychotropných látok pre zvýšenie kreativity asi tiež nie je cesta k trvalo udržateľnej ekologickej budúcnosti

Či už individuálnej, alebo skupinovej

photo - highspeedhorizons.org
photo - highspeedhorizons.org
Boomjet Boomjet Boomjet Boomjet
Boomjet Boomjet


comments powered by Disqus