Blízo na zem i do neba

Gonzo - 28.9.2012
 

pri úprave trupu Orlíka sme zastihli pilotov Juraja Gyenesa a Viktora Romančíka / za materiál ďakujem Smrečinovi

tu sme pred Mamutom, kedysi najobrovskejšej pivárni v Bratislave /  článok je priložený vo foto galérii

Blizo na zem i do neba článok piváreń Mamut


comments powered by Disqus