Blaník Aircraft L-23NG

Gonzo - 28.4.2016
 

Pred návštevou výstavy som tajne dúfal, že uvidím mock-up Blaníka, na digitálnej viziuálizácii vyzeral pekne. Bohužiaľ, firma priniesla do Friedrichsu len model,  spolu so starým Blaníkom, na ktorom prezentovala navrhované úpravy konštrukcie

Jedna vec je prečítať si webovú stránku výrobcu a druhá vec je komunikovať s predstaviteľom firmy v reále. V prvom rade, firma sa ide sťahovať z Přerova do Prahy,  priemyselný park Bochoř (bývale vojenské letisko)  zrejme už nevyhovuje požiadavkám

A teraz to podstatné - kedy budeme môcť vidieť L-23NG naživo ?

Zrejme to tak skoro nebude, napriek informáciam v tlači. Firma zbierka návrhy a pripomienky užívateľov Blaníkov, a má v pláne prispôsobiť konštrukciu L-23NG súčasným technologickým možnostiam a požiadavkám na bezpečnosť. 

Môj odhad je tak  4 - 5 rokov

Zosilnenie pásnice na spodnej strane krídla pri koreni u starých Blaníkov, plus  výmena  prepážky má stáť cca 14.000 - 15.000 EUR,  zároveň však dôjde k predĺženiu životnosti Blaníka zo 4.000 na 6.000 letových hodín. Výsledkom sú hneď iné počty

Častý argument o vysokých nákladoch na údržbu Blaníka, ktorý som opakovane počul vo viacerých Aerokluboch, vo forme 100 prehliadky a 500 hodinovej prehliadky - nuž vyzerá, že údržba Blaníkov prejde skôr k systému podľa reálneho technického stavu a zníženiu nákladov na prevádzku, za podmienky, že v Aeroklube sa budú starať priebežne o Blaníky

Blaníky ako výcvikové vetrone majú svoju kvalitu, veď všetci sme na nich začínali a  " Betónové labute " ich nedokážu nahradiť  

CEO Blaník Aircraft p. Václav Křížek v rozhovore so zákazníkom 

miesto zosilnenia pásnice

L-23NG L-23NG CEO Blaník Aircraft p. Václav Křížek L-23NG
miesto zosilnenia pásnice zosilnenie Blaníka L-13 L-13 Blaník L-23NG


comments powered by Disqus