Blackwing Sweden získal nemecký certifikát Kennblatt Nr. 960- 18 1

Gonzo - 29.6.2018
 

Blackwing Sweden získal 21.6.2018 nemecký certifikát Kennblatt 960-18 1 a 960-18 2 a švédsky typový certifikát UL B-82 pre svoj aeroplán BW600FG (pevný podvozok) a BW600RG (zaťahovací podvozok)

Zálet absolvoval Blackwing približne dva roky dozadu

súvisiace články :  Zálet švédskeho Blackwingu / SE-VUE

photo - Blackwing Sweden FB.com
photo - Blackwing Sweden FB.com
Blackwing Sweden


comments powered by Disqus