Bezpečnostné pristátie Z-142 / OM-LNS

Gonzo - 9.12.2019
 

Dňa 01.09.2019, v čase 15:55, vykonala posádka vzlet s lietadlom typu Z-142, poznávacej značky OM-LNS (ďalej len „lietadlo“), z letiska LZZI na plánovaný cvičný let v priestore letiska LZZI. V čase 16:01 posadká začula neštandardný zvuk z priestoru motora s následnými vibráciami lietadla. Posádka v danom okamžiku nevedela vyhodnotiť príčinu vibrácii, znížila výkon motora a následne sa rozhodla vykonať bezpečnostné pristátie do terénu na vopred vybranú plochu. Posádka lietadla neutrpela žiadne zranenia. Lietadlo bolo poškodené vo veľkom rozsahu

photo - janoby / airplane-pictures.net
photo - janoby / airplane-pictures.net
Z-142 / OM-LNS


comments powered by Disqus