Akrobatická Beta Major Be 56.1 / OK-MAB, ktorá sa narodila ako OK-BEG

Gonzo - 23.12.2019
 

archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 12549

Beta Major bola pravdepodobne jeden z najkrajších predvojnových civilných čsl. aeroplánov, už len tým, že to bol plne akrobatický jednomiestny stroj

čs. film Vzdušné torpédo

krásu akrobatickej Bety Major Be 56.1 / OK-BEG je najlepšie vidieť v čsl. filme " Vzdušné torpédo 48 ", pri lietaní toho na čo bola stvorená - akrobacie, vo filme uvidíte zábery na roj Avií B-534 I.série, Aero A-100, a mihne sa tam aj Letov Š-328

história vzniku Bety Major je pekne spracovaná na wikipedii, a nemá zmysel ju suplovať / po rozdelení Československa sa Beta Major dostala na Slovensko za okolností, ktoré mi nie sú známe, a došlo k zmene registračnej značky z OK-BEG na OK-MAB / na Slovensku slúžila na výcvik pilotov SLeSu a pre kondičné lietanie vojenských pilotov Vzdušných zbraní

fotografie boli poriadené na štátnom letisku Bratislava - Vajnory fotografom Slovenskej Tlačovej Kancelárie / účelom tohoto krátkeho článku je skôr dostať do povedomia tieto parádne fotografie 

Beneš Mráz Be 56 Beta Major / OK-BEG   -   Gurjewitsch

archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 12542

archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 12540

súvisiace články : 

Beneš Mráz Be-555 Superbibi

Beneš Mráz Be-51 Beta Minor

Zobor 1 prvé lietadlo skonštruované na SK

Objednávka lietadiel Beneš - Mráz a Praga / 1939

Továreň na lietadlá Ing. Jaroslav Mráz Nitra

photo - archív MV SR, STK
photo - archív MV SR, STK
Beneš Mráz Be-56.1 Beta - Major / OK-MAB archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 12549 Beneš Mráz Be-56.1 Beta - Major / OK-MAB archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 12551 Beneš Mráz Be-56.1 Beta - Major / OK-MAB archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 12550 Beneš Mráz Be-56.1 Beta - Major / OK-MAB archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 12538
Beneš Mráz Be-56.1 Beta - Major / OK-MAB archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 12539 Beneš Mráz Be-56.1 Beta - Major / OK-MAB archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 12537 Beneš Mráz Be-56.1 Beta - Major / OK-MAB archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 12542 Beneš Mráz Be-56.1 Beta - Major / OK-MAB archív MV SR, SNA, f. STK, foto č. 12540


comments powered by Disqus