ANKETA - Letecké osobnosti století

Gonzo - 19.1.2018
 

AEROTEAM, spol. s r.o. ve spolupráci se Svazem českého letectví  vyhlašují  u příležitosti stého výročí založení československého letectví anketu „Letecká osobnost století“.

Cílem ankety je ocenění leteckých osobností jak z řad pilotů všech odborností a dále pracovníků a institucí zabývajících se vývojem, konstrukcí a školství v oboru letectví a v neposlední řadě též ocenit práci těch, kteří se zasloužili o propagaci a popularizaci letectví a mají nemalé zásluhy na zachování letecké techniky a dalších památek.

Kategorie ankety  -  letecké osobnosti československého letectví 1918 – 2018

 1. Vojenské letectví  1918-1939
 2. Vojenské letectví  1939-1945
 3. Vojenské letectví  1945-2018
 4. Dopravní letectví  1918-1939
 5. Dopravní letectví  1945-2018
 6. Sportovní letectví - motorové létání vč. ULL
 7. Sportovní  letectví - bezmotorové  létání vč. ULL
 8. Sportovní parašutismus a balonové létání
 9. Vývoj / výzkum / školství v letectví / konstruktéři / zkušební piloti
 10. Popularizace a propagace letectví, muzejnictví

(Kritéria k hodnocení budou stanoveny samostatným dodatkem)

Odborná porota ankety „Letecká osobnost století“ :

Václav Jukl                        letecký fotograf a publicista 

Miroslav Khol                   vedoucí pracovník leteckého muzea Praha-Kbely 

PhDr. Jiří Rajlich              Vojenský historický ústav Praha

Michal Beran                    šéfredaktor časopisu Flying revue

Ing. Miloš Dermíšek        zástupce šéfredaktora časopisu Flying revue

Ing. Ivan Sabo                   letecký web GonzoAviation.com

Václav Šorel                      spisovatel a letecký publicista 

Ing. Radek Orlita             pracovník leteckého muzea Košice a bývalý trenér reprezentace akrobatů

Petr Kolmann                   šéfredaktor časopisu Aero Hobby                 

Vladimír Peroutka         zkušební a dopravní pilot

František Bartoň            odbornost větroně

Štefan Gombík                vojenské letectvo SR

                                               dopravní letectví

Tadeáš Wala                     reprezentační plachtař a letecký konstruktér

Ing. Jiří Kobrle                  letecký akrobat, zkušební pilot

František Kučera             předseda Svazu leteckých novinářů

gen.Ing. Jiří  Kubala        vojenský pilot, člen výboru  ČSsL

Jiří Blažke                           parašutismus

Albert Orlita                     letecký publicista a pilot L-410

Ing. Jozef Jankovič          vojenský pilot

 

Organizační výbor ankety

gen.Ing. Jiří Kubala - organizační záležitosti ankety

Ing. Vítězslav Klímek - organizace ankety a vyhodnocení

 

Systém a termíny ankety

Základní část ankety – hlasují členové odborné komise

Ve všech kategoriích hlasují všichni členové komise bez ohledu na svou případnou specializaci. Není však podmínka, že musí hlasovat ve všech kategoriích. Pokud se člen poroty rozhodne v některé kategorii nehlasovat, bude to respektováno.

Každý člen komise může navrhnout celkem 50 jmen ve všech uvedených kategoriích. V jednotlivých kategoriích však člen komise může navrhnout maximálně 20 jmen. Hlasování proběhne korespondenčně elektronicky. Po ukončení hlasování bude vyhodnoceno 200 osobností podle počtu dosažených hlasů v jednotlivých kategorií podle poměrného klíče, kteří postoupí  do závěrečného hlasování.

Závěrečné hlasování – hlasuje veřejnost

Závěrečné hlasování se uskuteční  jako veřejné a to způsobem, který bude určen dodatečně. Z tohoto hlasování bude vybráno 100 osobností a institucí, podle počtu dosažených hlasů bez ohledu na kategorii ankety.

Tito budou zařazeni jako „Letecká osobnost století“

Deset účastníků, kteří obdrží absolutně nejvyšší počet hlasů budou vyhlášení jako 

„LETECKÁ LEGENDA STOLETÍ“

Termíny

Zadání podmínek ankety odborné komisy                                 1.2.2018

 1. Vyhodnocení osobností odbornou porotou                      15.4.2018
 2. Zahájení hlasování veřejnosti                                                 10.5.2018
 3. Ukončení hlasování veřejnosti                                                15.9.2018
 4. Slavnostní vyhlášení  ankety                                                    11 / 2018                                                   
100 let československého letectví


comments powered by Disqus