Anketa - ADMINISTRATÍVA a RIADENIE CIVILNÉHO LETECTVA v SR 2020

Gonzo - 30.11.2020
 

Vážení priatelia, kolegovia, letecká verejnosť

Prešiel rok a pár mesiacov, odkedy som vás všetkých požiadal o pomoc pri zastavení novelizácie leteckého zákona, ktorý sa popri Zákone o odplatách v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podarilo Ministerstvu dopravy a výstavby SR pretlačiť.

Dostal som od vás stovky hlasov, čím ste mi udelili mandát na účasť v pripomienkovom konaní k vyššie spomínanému zákonu. Možno sa pýtate, prečo teraz opäť keď už je “po funuse”, ale proces ešte nie je skončený. Čakal som len kvôli voľbám, potom povolebnej stagnácii a teraz ešte Covid... No už stačilo, musíme pokračovať.

Som presvedčený, že protiústavné znenia paragrafov, ktoré sú v uvedenom zákone, je potrebné zrušiť. Keď už sa to nepodarilo počas legislatívneho procesu, budem robiť všetko preto, aby sme to zrušili podaním na Ústavný súd. Nechcem, aby moje cesty do Bratislavy boli premrhaným časom. Boli to desiatky ciest počas celého procesu, peňazí, času a nervov. Nechcem, aby to vyšlo nadarmo a hlavne nechcem, aby sa niektorí úradníci tešili, ako im to “vyšlo”. Je možné, že sa medzitým zmení Stavebný zákon a developeri šup, šup na naše malé letiská hor sa stavať (len pripomínam, že tá zmena Leteckého zákona je typický developerský lobing - to len aby sa nezabudlo). Proces samozrejme nebude jednoduchý, ale čakať sa už nedá. 

Čo bolo však dobré na tomto celom procese pripomienkového konania, že sa tam postretávalo veľké množstvo ľudí, ktorí riešia v rámci letectva veľmi veľa agendy a okrem problémov s leteckým personálom, technikmi, školami, výrobcami leteckej techniky takmer vždy skončili s pointou  “...to ale nepôjde, lebo veď vieš ... Dopravný úrad, alebo Ministerstvo...”. Každý si môže myslieť čo chce, ale každý, čo sa pohybuje v tomto prostredí, vie ako to chodí na úradoch, ale na akýchkoľvek. Sú ľudia, ktorí okrem nášho Dopravného úradu spolupracujú aj s inými CAA po celej Európe a o našom sa “vraví”, že je unikátny.

No nie som tu preto, aby som to hodnotil a dával svoj názor na túto vec. Ale v rámci mojich aktivít, považujem za veľmi dobrú vec, ak sa k tomuto vyjadria všetci zainteresovaní, ktorí majú k tomu čo povedať. Ste to v prvom rade vy, letecká verejnosť, ktorá na základe svojich skúseností ako priamo zúčastnených, môžete zodpovedne a jasne prezentovať vaše stanoviská. Dovolil som si preto vytvoriť malú anketu, ktorá nám tento obraz aspoň trochu priblíži. Výsledky ankety poslúžia hlavne ako zrkadlo samotnému Dopravnému úradu a Ministerstvu dopravy, pre možné zlepšenie, ako aj na možnú pochvalu k systému práce našich leteckých autorít. 

Chcem vás všetkých poprosiť o max. 5 minút času, na vyplnenie ankety, ktorá je samozrejme anonymná a bude použitá len na účely prieskumu spokojnosti medzi nami - leteckou verejnosťou.

-  klikni sem pre vstup do ankety  -

Ďakujem za váš čas a o ďalších aktivitách budem informovať prostredníctvom leteckého webu gonzoaviation.com.

Anketa bude otvorená / dostupná online pre leteckú verejnosť do polnoci pondelka 30.11.2020

Marián Dado

súvisiace články :

Pripomienky k Zákonu o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

VZNESENÉ PRIPOMIENKY - Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o odplatách a poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol 18. júna v parlamente na druhom čítaní

Novela Zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a o doplnení niektorých zákonov - II. (represívno-likvidačný) pokus

Anabáza pokračuje - Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nakoniec bol 9. mája v parlamente na prvom čítaní - vrátane skrytej novely Leteckého zákona 143/1998

---

Sociálna Poisťovňa vymáha od plachtárskeho inštruktora doplatenie odvodov

Vyjadrenie sa Dopravného úradu SR k vymáhaniu doplatenia odvodov od plachtárskeho inštruktora

Rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR vo veci : Sociálna poisťovňa vymáha od plachtárskeho inštruktora doplatenie odovodov

Marián DADO


comments powered by Disqus