An-2 / OK-PYB Svadba v oblakoch - LKPD 1988

Gonzo - 13.1.2020
 

Dňa 1.10.1988 došlo pri para prevádzke na letisku Prievidza k závade letovej prevádzky, na palube lietadla sa totiž nachádzali osoby, ktoré neboli schválené pri prevádzke a prevádzali TV zábery z paluby lietadla An-2 pilotovaného ...  Účelom točenia TV záberov bolo vyrobiť TV šot "Svadba v oblakoch", prítomní porušili neviem koľko smerníc P-1 až P-5, nakoľko na uvedený let nemali písomný súhlas, ale len ústny

-- 

Je mi jasné, že sa tým porušila bezpečnosť ľudového zriadenia / ohrozila spolupatričnosť bratských štátov / a v základoch otriasalo celé RVHP aj Varšavská zmluva. Jedna svadba a toľko prúserov !

photo - Peter Chromek
photo - Peter Chromek
Ďuro Hubka borťák Miro Kramár pilot Ďuro Hubka Miro Kramár / Ďuro Hubka


comments powered by Disqus