Alexej Leonov v Bratislave za socíku

Gonzo - 26.10.2016
 

Po prečítaní článku Silva Veselského "Alexej Leonov na návšteve v Bratislave" som vo svojom "archíve" vyhľadal fotografiu p. Alexeja Leonova, ktorá vznikla pri jeho návšteve  (dnes už zaniknutej) SPŠ Chemickej v Bratislave, vtedy ul. Februárového víťazstva č.78, dnes Račianska

Úplne vpravo je zástupca riaditeľa školy, prof. Novák. Iných nepoznám menovite
 
Návštevu dátujem do obdobia niekedy pred rokom 1975 (v uvedenom roku som tam nastúpil do I. ročníka). Predpokladám, že bližšie info o vtedajšej návšteve kozmonauta v Bratislave by mohol  mať p. Veselský

SPŠ chemická Bratislava / photo - iden.sk

Miloš Májek

ďalšie autorove články : 

Ako sme vírnili socialistický vzduch

Vírnik z Abrahámu

Alexej Leonov v Bratislave SPŠ Chemická Bratislava / photo - iden.sk


comments powered by Disqus