Ako začínali v Trstenej ?

Gonzo - 21.12.2012
 

Letecké noviny Bratislava č.18 / September 1948

Vážení priatelia letci ! Iste nás ešte nepoznáte, keďže sme odbočka mladá a vysunutá na severnej Orave, blízko poľských hraníc. Nemajte nám preto za zlé, keď sa vám tu, v našich novinách predstavujeme. Začali sme iba nedávno. Minulého roku pred Vianocami započali sme organizovať členov do SNA  a našim cieľom bolo založiť odbočku tohto krásneho leteckého športu v Trstenej

Narážali sme však, bohužiaľ na veľké ťažkosti už v organizačnej činnosti. Naša mládež a študenti akosi nechápali, aký význam pre nás všetkých znamená letecký šport a čo od neho očakávame. Vďaka niektorým jednotlivcom, ktorí sa podchytili uskutočniť myšlienku a založiť odbočku SNA v Trstenej, nestroskotali sme, ale s úspechom vykonali sme svoju prácu tak, ako sme to očakávali. Po zvolení funkcionárov zdalo sa, že ostatné už pôjde ľahko. No iba potom postavili sa nám do cesty ťažkosti, z ktorých sme sa dostali zásluhou nášho predsedu, ktorý nás všemožne podporoval

Konečne dosiahli sme i toho, že sme upravili terén v priestore Trstená - Halečková tak, aby mohol slúžiť k bezpečnému školeniu pilotov - plachtárov. Dňa 1. Júla 1948 začala naša odbočka kurz bezmotorového lietanie pod vedením profesora Z. Bukovinského. Na kurze zúčastnilo sa desať žiakov, z ktorých dňa 15. Júla 1948 bolo vyradených päť pilotov - plachtárov so skúškou "A" a jeden pilot - plachtár so skúškou "B" 

Do budúcnosti máme pekné výhľady, lebo tuanjšia mládež už dôkladne chápe význam a budúcnosť tohto športu a hlási sa do našich radov. S vďakou a úprimným stiskom ruky vítame ich medzi sebou a uisťujeme ich, že budú hrdí na to, že patria do veľkej leteckej rodiny. Isté je, že ak raz okúsia slasť lietania, nikdy viac nikto z nich s letectvom neprestane, lebo sa presvedčí, že lietanie je krásny šport, ktorý sa takmer do nekonečna dá vychutnávať a zvlášť vtedy, keď je človek mladý

Naša odbočka má smelé plány do budúcnosti, o ktorých vám povieme niečo neskoršie

V. Pecho

svahové letisko Trstená - Halečková


comments powered by Disqus