Aeroklub Prievidza photos

Gonzo - 29.4.2018
 

Tadeáš Wala a Jozef Glesk

za fotografie ďakujem p. Jozefovi Šnircovi

vstup do albumu č.I na Google Photos

vstup do albumu č.II na Google Photos

súvisiace články :  Začiatky Aeroklubu Prievidza

Tadek Wala v rozhovore s Jozefom Gleskom L-200A Morava Aeroklub Prievidza L-60S Brigadýr / OK-NNC


comments powered by Disqus