Aeroklub MLL v Užhorode a motorová letka MLL župy Podkarpatskoruskej / 1936

Gonzo - 12.5.2019
 

Po získaní vhodných lietadiel nutných pre propagáciu našeho športového letectva a leteckej dopravy na východe republiky sa opäť oživila činnosť motorovej letky v Užhorode

Propagačná motorová letka MLL župy Podkarpatoruskej vlastní v Užhorode k dnešnému dňu 3 lietadlá, a to : 

Všetky lietadlá sú po generálnej oprave a v absolútne bezpečnom a prevádzkyschopnom stave. Od zahájenia činnosti v Máji tohto roku (1936) sa letka zúčastnila týchto verejných vystúpení na Podkarpatskej Rusi a východnom Slovensku :

  • v nedeľu 17. mája pri ukončení kurzu I. práporu brannej výchovy v Užhorode predviedli dve lietadlá riadené pilotmi Škorvagou a Otevřelem bojové nálety a prepady improvizovaného útoku pechoty na letisko, po vyčerpaná telovýchovného programu sme umožnili návštevníkom absolvovať vyhliadkové lety nad mestom Užhorod
  • 7. júna posádka pilot Otevřel a pozorovateľ Mareš predviedla s lietadlom Š-238 / OK-LUB nálet na Baťovo, dôležitú pohraničnú železničnú stanicu a miesto, kde v rámci hasičského cvičenia berehovského okresu bola vykonaná skúška pohotovosti občianstva a miestneho výboru civilnej protileteckej obrany
  • 13. júna prevzali naši zástupci v Prahe dopravné lietadlo Aero A-35 a s ním ešte v ten istý deň prelietli do Piešťan, a 14. júna ďalej do Užhorodu. Týmto typom dopravného lietadla sa podarilo doplniť park motorovej letky na žiadúci a miestnym potrebám vyhovujúci početný stav
  • v nedeľu 21. júna bol za účasti dvoch lietadiel letky MLL z Užhorodu a jedného vetroňa, ktorý bol prepravený do Berehova transportným vozom, usporiadaný prvý letecký deň, ktorého sa zúčastnili aj dve vojenské lietadlá. Dopravné lietadlo A-35 / OK-AUB riadil šéfpilot R.Škorvaga a športové lietadlo Š-218 / OK-LUB vedúci letky V.Mareš, správca štátneho letiska Užhorod, ktorý súčasne riadil leteckú prevádzku a technickú časť programu. Účasť športových a vojenských lietadiel na leteckom dni v Berehove spôsobila nebývalý záujem verejnosti. Celkovo sa uskutočnilo 18 letov a odviezli sme 45 cestujúcich nad mestom
  • 26. júla na žiadosť Stredoslovenského Aeroklubu vo Zvolene sme leteli do Fiľakova na letecký deň, ktorý predstavoval v tomto pohraničnom kraji značnú vzpruhu k ďalšej kultúrnej práci. Na improvizovanom letisku zahájil slávnosť okresný náčelník z Lučenca, preslovom pluk. letec v zál. Vl. Fiala a starosta mesta. Vo Fiľakove sme vykonali 10 letov a odviezli 44 osôb 

V najbližšej dobe plánujeme letieť do Mukačeva, Zvolena, Spišskej Novej Vsi a letecký deň v Užhorode. Po ukončení výstavby vlastného hangáru MLL a úprave svahového letiska na odlesnenom kopci "Červenice" sa zlepšia podmienky ďalšej leteckej práce

Aero A-35 / OK-AUB  photo - archív Pavla Polacha

S Aeroklubom MLL v Užhorode, ktorý sa zaoberá výhradne výcvikom pilotov, a k dnešnému dňu má už 8 žiakov, z ktorých už 4 lietajú sólo samostatne, s celkovým počtom štartov 1.023 v úhrnnej dobe 123 letových hodín a 35 min., spolupracuje letka MLL v plnej zhode a najužšej spolupráci

Pri zachovaní existujúcej podpory a priazne miestnych činiteľov hlavne p. guvernéra Podkarpatskej Rusi K. Hrabara, zemského prezidenta Rozsypala, divízneho generála Svátka, prez. krajského súdu Hadžegy, predsedu Aeroklubu inž. Merfaita, zemského úradu a ďalšej vytrvalej spolupráci všetkých fumkcionárov oboch leteckých korporácií sa určite podarí vybudovať v hlavnom meste Podkarpatskej Rusi Užhorode dôležité stredisko športového letectva

scan kompletného článku nájdete vo fotoprílohe 

zdroj - časopis Letectví 8 / 1936  -  digitalniknihovna.cz

súvisiace články : 

Oprava dopravného lietadla Aero A-35 / 1939

Stavy aeroplánov na Slovensku 1939 - 1945

photo - Letectví 8 / 1936
photo - Letectví 8 / 1936
Aeroklub MLL v Užhorode Aero A-35.1 / OK-AUB photo - archív Pavla Polacha


comments powered by Disqus