Aeroklub ČSSR - časopis členů AČSSR

Gonzo - 28.11.2014
 

Podľa obsahu jednotlivých čísiel časopisu sa zdá, že hlavnou a podstatnou témou bola federalizácia Aeroklubu v ČSSR, zvyšok sú aktuálne newsy tých dní / mesiacov / rokov

redakčná rada : K. Kuklík, F. Kdér, A. Eisenhammer, J. Černý, A. Šoška, I. Vodseďálek, Ing. Vala

za materiál ďakujem Poky sen.

súvisiace články :  Ustanovujúca konferencia SNA / 1968

Aeroklub ČSSR 3 / 1969 Aeroklub ČSSR 11 / 1968 Aeroklub ČSSR 8 / 1969 Aeroklub ČSSR 1 / 1969


comments powered by Disqus