Nitránski mikulášsky Aero Anjeli

Gonzo - 22.2.2014
 

bezmotoróvi anjéli Jožo (s kuchárskou doložkou) a Domino / bar na letisku Janíkovce - december 2013

dopravný anjél Dr.Bo a čert Jožo

čert Jožo a vlekársky anjél Andelka  /  za materiál ďakujem barovému anjelíkovi Martine

     anjéli v tranze :   " Ak na Mikuláša veselý chceš byť, do baru musíš prísť a s nami sa zabaviť " comments powered by Disqus